Паметни почетак

Паметни почетак пружа подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа.

Паметни почетак

Циљ програма Паметни почетак је да пружи подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа (MVP). 

Корисници Програма имаће на располагању финансијску и менторску подршку, која ће им помоћи у спровођењу прве фазе истраживања тржишта, развоју производа, успостављању пословног модела и започињању припрема за следећу фазу прикупљања финансијских средстава. Осим тога, ако и где је применљиво, Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) ће организовати серију посебних радионица, које ће помоћи корисницима да боље организују своје активности и покрену пословање свог стартапа на што бољи начин.

Висина износа  финансирања:
• Финасирање које обезбеђује Фонд може бити највише до РСД 3.600.000,00 (оквирно ЕУР 30.000,00) по појединачном пројекту, покривајући максимално до 90% укупних трошкова по пројекту (не укључујући менторску подршку). 
• Најмање 10%  укупног буџета пројекта (не укључујући менторску подршку) потребно је да буде обезбеђено од стране подносиоца пријаве из било ког приватног извора, у готовини. Нефинансијска улагања неће бити прихваћена.
• Сви корисници финансирања ће добити РСД 600.000,00 (оквирно ЕУР 5.000,00) додатних средстава која су опредељена за менторску подршку.

Услови за конкурисање:
• Тимови који се састоје од 2 до 5 чланова, са најмање 51% тима који су резиденти Републике Србије
или
• Микро привредна друштва (у форми друштва са ограниченом одговорношћу) у приватном власништву, регистрована у Србији не дуже од 2 године у тренутку подношења пријаве, у већинском власништву (51% или више) резидената Републике Србије, са до 10 запослених. 

У случајевима када пријаву подноси тим, уколико је финансирање одобрено, од подносиоца ће се захтевати да оснују предузеће у складу са Законом о привредним друштвима Србије. Новоосновано предузеће мора бити у 100% власништву предложених чланова тима, односно сви предложени чланови тима морају бити и сувласници у новооснованом предузећу (у даљем тексту: Чланови тима). Проценат власништва међу члановима тима зависи од њиховог интерног договора, али најмање 51% власништва мора бити додељено члановима тима који имају пребивалиште у Србији.

Подносиоци пријаве коју испуњавају било који од следећих критеријума НИСУ подобни да конкуришу на овај програм нити буду финансирани:

  •  Подносилац пријаве је прикупио ЕУР 25.000,00 или више од Фонда;
  •  Подносилац пријаве или његово повезано правно лице је имало приходе веће или једнаке од ЕУР 100.000,00 у било којој години   од момента оснивања;
  •  Делимично или потпуно је у власништву другог привредног друштва или ентитета у приватном или јавном сектору (државно власништво);
  • Било ко од оснивача или предложених чланова тима из Пријавног обрасца има 50% или више власништва, у било ком другом предузећу у Републици Србији.
  • Било ко од оснивача или предложених чланова тима из Пријавног обрасца има 50% или више власништва у предузећу које спроводи пројекат или је одобрен за финансирање  од стране  Фонда у време подношења Пријаве .
  • Сваки појединачни члан тима може учествовати у само једној Пријави у оквиру актуелног јавног позива. Сходно томе, пријаве у којима је иста особа део вишеструког кључног особља неће имати право на финансирање.

Подношењем пријаве на програм Паметни почетак, Подносилац се сматра неподобним за пријаву на друге програме Фонда (са изузетком Иновационих ваучера) и обрнуто, доклe год је поднешена пријава у фази евалуације.

Време реализације пројекта: Сви корисници Програма морају реализовати своје пројектне активности у периоду од најмање 4 до максимум 6 месеци.

Област/сектор: Програм је отворен за пријаве које долазе из свих привредних сектора и из свих области науке и технологије са акцентом на областима дефинисаним Стратегијом паметне специјализације Републике Србије за период 2020-2027.

Неопходна документација: Комплетан сет неопходних документа можете преузети на следећој страници: Докуменатција - децембар 2022. 

Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала на енглеском језику.

Јавни позив: Затворен

Контакт: smartstart@inovacionifond.rs

Презентација програма Паметни почетак