Програм Катапулт

Позив за учешће у програму акцелерације је отворен до 17. октобра

Програм Катапулт

Програм акцелерације Катапулт је нови механизам подршке технолошком развоју и иновацијама намењен стартапима који су у раној фази развоја производа и освајања тржишта (Ideation), као и предузећима са доказаном тржишном тракцијом која имају за циљ да убрзају свој раст и прикупе додатна финансијска средстава (Scale-up). Катапулт се састоји од тромесечног програма интензивне обуке уз финансијску подршку у циљу што бржег развоја стартапа и креирања услова за брзи раст. Обука је организована кроз менторство које пружају локални и међународни експерти, успешни оснивачи стартапа и инвеститори, а све је прилагођено специфичним потребама стартапа у акцелератору.

Финансирање кроз Катапулт је доступно као:
• Улазни грант од 20.000 до 50.000 евра за стартапе који ће учествовати у програму акцелерације.
• Коинвестирајући грант једнак квалификованој инвестицији у максималном износу до 300.000 евра по стартапу (умањеном за износ добијеног улазног гранта) који може бити искоришћен у периоду од 12-24 месеца. Предузећа могу да се пријаве и добију Коинвестирајући грант у било ком тренутку током програма акцелерације и девет месеци након завршетка њиховог циклуса.

Услови за конкурисање:
• Подносилац пријаве је легално регистровани привредни субјекат, не старији од шест (6) година у време подношења захтева за Катапулт.
• Подносилац пријаве је у приватном сектору (најмање 80% у приватном власништву), микро или мало предузеће.
• Подносилац пријаве мора бити у већинском власништву (> 50%) оснивачког тима предузетника.

Подносилац пријаве који испуњава било који од следећих услова НИЈЕ подобан да се пријави за Катапулт:
• Подносилац пријаве или повезано лице је листирано на берзи (Повезано лице је дефинисано у члану 62. Закона о привредним друштвима)
• Подносилац пријаве је добио финансијска средства од било ког другог програма финансирања у оквиру Фонда за исте или сличне активности.
• Подносилац пријаве или његово повезано лице је имао приходе преко 8.000.000 евра у било којој од претходне две године.

Област/сектор: Kатапулт ће бити отворен за сва иновативна предузећа, са акцентом на областима које су дефинисане у Стратегији паметне специјализације Србије.

Потребна документација: Комплетан сет неопходне документације

Пријаве: се подносе путем Катапулт портала 

Јавни позив: Отворен

Контакт: katapult@inovacionifond.rs
Интернет презентација: https://katapult-akcelerator.rs/

Презентација о програму Катапулт

Средства за реализацију Катапулт програма обезбеђeна су на основу заједничког улагања Републике Србије (Министарство просвете, науке и технолошког развоја) кроз зајам и техничку подршку Светске банке у износу од 7,7 милиона евра и бесповратне финансијске подршке Европске уније у износу од 10 милиона евра. Катапулт програм је део „Пројекта акцелерације иновација и подстицање раста предузетништва у Републици Србији“, који је посвећен јачању иновативног предузетништва и научних истраживања.