OБАВЕШТЕЊЕ

Обратите пажњу да је приручник за Програм раног развоја верзија 12.1 ажуриран у јануару 2022. године како би се додатно појаснила правила Програма у секцији 2.1. ПОДОБНОСТ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ, по којима Подносилац Пријаве није подобан. Ова верзија приручника замењује претходну.

  • Приручник за Програм раног развоја, 12.1 ажуриран јануара 2022
  • Бизнис план за Програм раног развоја, новембар 2021
  • Буџет пројекта за Програм раног развоја, 12.1 ажуриран јануара 2022
  • Презентација пројекта за Програм раног развоја, новембар 2021
  • Mini Grants - Environmental Screening Questionnaire, November 2021
  • Mini Grants - Application Content Checklist, November 2021
  • Смернице за процену пројеката, 12.1 ажуриране јануара 2022
  • Mini Grants - Environmental Management Plan, November 2021
  • Mini Grants - Applicant Guidelines for Environmental Screening Questionnaire, November 2021
  • Environmental and social management framework, November 2021