Програм суфинансирања иновација

Програм суфинансирања иновација намењен је приватним предузећима којa већ имају тржишно присуство и настоје да ојачају своју позицију кроз стварање иновативних производа, услуга и технологија.

Програм суфинансирања иновација

Програм суфинансирања иновација намењен је предузећима којима су потребна знатна финансијска средства за комерцијализацију истраживања и развоја. Програм има за циљ даљи развој постојећих иновативних предузећа заснованих на знању, подстицање успостављања сарадње са међународним партнерима и повећање броја технолошких компанија.  

Висина износа финансирања:

 • до 500.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала предузећа, односно 60% за средња предузећа
 • најмање 30%, односно 40% обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда

Услови за конкурисање:

 • микро, мало или средње предузеће
 • основано у Србији
 • у већинском приватном власништву

Област/ сектор: Пројекат може бити из било које области науке и технологије и било ког индустријског сектора.

Време реализације пројекта: до 18 месеци

Документација која се подноси приликом аплицирања:

 • Изјава Подносиоца пријаве
 • Пословни план
 • Буџет пројекта
 • Презентација пројекта
 • Финансијска предвиђања (очекивани приходи за наредних 5 година)
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (ESQ)
 • Биографије кључних чланова пројектног тима ангажованог на пројекту (максимум 5, у слободној форми, на енглеском језику)
 • Финансијски извештаји за претходну пословну годину, где је применљиво.

Формуларе можете преузети на страни Документација - децембар 2023.

Јавни позив је доступан путем линка.

Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала и на енглеском језику.

Јавни позив: Затворен

Контакт: matching.grants@inovacionifond.rs 


У периоду између 2011. и 2016. године, Фонд је имплементирао Пројекат подршке иновацијама у  Србији , који је финансиран кроз Претприступне фондове Европске уније за 2011. годину (ИПА 2011), а администриран од стране Светске банке, у оквиру кога су креирана и реализована два пилот програма - Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација – чији циљ је да подрже иновативне стартапе и постојећа мала и средња предузећа у Србији.

Од 2017. године финансирање за спровођење Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација обезбеђено је из буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавање (на основу споразума о зајму са Светском банком).  

Средства за финансирање Програма суфинансирања иновација су обезбеђена и по основу Уговор о Директном гранту - Развој нових производа и услуга од стране МСП кроз комерцијализацију истраживања, кроз Претприступне фондове Европске уније за 2014. годину (ИПА 2014).

Средства за финансирање Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде су обезбеђена по основу Уговора о директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП кроз Претприступне фондове Европске уније за 2018. годину (ИПА 2018).

Средства за финансирање Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде су обезбеђена по основу Уговора о директном гранту -  Повећање иновационих капацитета и раста малих и средњих предузећа кроз Претприступне фондове Европске уније за 2019. годину (ИПА 2019).