Public Procurement

Public Procurement

Public procurement 2020
Procurement No. Procurement name Documentation Submission bids deadline Procedure status
Public procurement in 2019
Procurement No. Procurement name Documentation Submission bids deadline Procedure status
I-03/2019 Набавка горива - Евро дизел (EN 590) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.8.2019 until 12:00 Completed
I-02/2019 Набавка добара - Програмски пакети и информациони системи Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.7.2019 until 12:00 Completed
I-01/2019 Набавка рачунарске опреме Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.7.2019 until 12:00 Completed
II-1/2019 Услуге маркетинга и оглашавања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.5.2019 until 12:00 Completed
II-1/2019 Услуге путничке агенције Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.3.2019 until 12:00 Completed
Public procurement in 2018
Procurement No. Procurement name Documentation Submission bids deadline Procedure status
II-01/2018 Travel agency services


8.3.2018 until 12:00 Completed
Public procurement in 2017
Procurement No. Procurement name Documentation Submission bids deadline Procedure status
II-03/2017 Business Ready Enhancement Plan for Microsoft Dynamics NAV6.12.2017 until 12:00 Completed
I-03/2017 Службени аутомобил2.10.2017 until 11:00 Completed
І-01/2017 Рачунарска опрема


4.10.2017 until 11:00 Completed
І-02/2017 Гориво - Евро дизел7.6.2017 until 11:00 Completed
ІІ-01/2017 Путничка агеција


12.4.2017 until 11:00 Completed
Public procurement in 2016
Procurement No. Procurement name Documentation Submission bids deadline Procedure status
01/2016 Путничка агенција22.4.2016 until 11:00 Completed
Public procurement in 2015
Procurement No. Procurement name Documentation Submission bids deadline Procedure status
01/2015 Услуге ревизије11.6.2015 until 11:00 Completed
02/2015 Путничка агенција


25.2.2015 until 12:00 Completed
Public procurement in 2014
Procurement No. Procurement name Documentation Submission bids deadline Procedure status
04/2014 Услуге ревизије16.9.2014 until 11:00 Completed
01/2014 Моторно гориво


3.6.2014 until 11:00 Completed
02/2014 Канцеларијски материјал и остала канцеларијска опрема - тонери

29.4.2014 until 11:00 Completed
03/2014 Услуге интернета24.3.2014 until 12:00 Completed
05/2014 Услуга туристичке агенције
25.2.2014 until 12:00 Completed
06/2014 Услуге мобилне телефоније27.2.2014 until 12:00 Completed
Public Procurement in 2013
Procurement No. Procurement name Documentation Submission bids deadline Procedure status
05/2013 Услуге ревизије
23.9.2013 until 11:00 Completed