Иван Ракоњац на челу Фонда за иновациону делатност


01.12.2015

Влада Републике Србије именовала је Ивана Ракоњца за в.д. директора Фонда за иновациону делатност. На ову позицију он је ступио 28. новембра ове године.

Иван Ракоњац је дипломирао на Машинском факултету Универзитета у Београду. Као стипендиста влада Србије и Француске завршио је последипломске студије из области инжењерства индустријских система на L’École Centrale Paris. Током боравка на стручном усвршавању у Италији завршио је специјалистички курс из области индустријских иновација, у организацији Инжењерског факултета Универзитета у Болоњи. Звање доктора наука стекао је на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Има више од десет година искуства у привреди, где је радио у производном сектору на пословима развоја и примене нових производа, контроле квалитета и управљања производњом. Руководио је бројним стручним пројектима унапређења енергетске ефикасности система јавног и урбаног осветљења, као и утицаја осветљења на животну средину, угодност и безбедност радних и отворених јавних простора.

Од иновационих пројеката истичу се пројекат развоја и израде система урбаног осветљења „Спиритум“, који је освојио награду стручног жирија „Нова визура“ на 35. међународном сајму грађевинарства у Београду 2009. године, као и пројекат успостављања прве гониофотометријске лабораторије у Србији за испитивање светлотехничких карактеристика светиљки, која је потом постала саставни део Одељења за пројектовање и развој предузећа „Метеор“, чији је директор био од 2008. године.

Предавачку каријеру започео је на Високој школи за пројектни менаџмент у Београду. У звању доцента ради на Факултету за пројектни и иновациони менаџмент Универзитета EDUCONS, где предаје Управљање ризицима, Иновациони менаџмент и Бизнис иновације.

Објавио је више од двадесет радова у зборницима радова научних скупова међународног и националног значаја, као и у часописима међународног значаја из области управљања ризицима, пројектног менаџмента, иновационог менаџмента и процесне индустрије.

До именовања на место в.д. директора Фонда за иновациону делатност обављао је дужност председника Управног одбора Националне агенције за регионални развој.