Одобрени пројекти кроз програм Доказ концепта


31.08.2020

Фонд за иновациону делатност je у оквиру програма Доказ концепта подржао 67 пројеката истраживача са 153 милиона динара. Истраживачи сa 32 различите научноистраживачке организације ће у наредних годину дана радити на развоју идеја како би докали да ће из истраживања настати нови производ за којим постоји потреба на тржишту. Осим финансијске подршке до 2.400.000 динара по пројекту, истраживачима је на располагању и пословна подршка како би што ефикасније креирали тржишно оријентисан производ, стратегију комерцијализације и пословни модел.

На јавни позив, пријављено је 253 пројекатa, а највећи број одобрних пријава је из области природних наука, прехрамбене и пољопривредне области, затим информационо-комуникационих технологија и наноматеријала.

Међународни рецензенти дали су оцене за поднете пројекте према критеријумима који укључују снагу истраживачког тима, иновативност и изводљивост предложеног концепта, корисност и потенцијал за комерицјализацију производа који је предмет развоја и изводљивост плана имплементације.

Листа одобрених пројеката.

Средства за реализацију првог јавног позива обезбеђена су из буџета Владе Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат унапређења конкурентности и запошљавања“(споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).