Оквирни план за управљање животном средином и социјалним питањима


07.03.2019

                                  

За потребе реализације Уговора о Директном гранту – „Развој нових производа и услуга од стране МСП кроз комерцилизацију истраживања“ (Direct Grant to the Innovation Fund – New products and services developed through research commercialization, Grant Contract 48-00-33/2016-28), који  Фонд за иновациону делатност спроводи у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, и који кофинансира Европска унија из претприступних фондова у оквиру ИПА 2014, припремљен је „Оквирни план за управљање животном средином и социјалним питањима” (Environmental and Social Management Framework).

„Оквирни план за управљање животном средином и социјалним питањима” ће бити доступан на увид јавности и за коментаре од 8.3.2019. до 22.3.2019. године у просторијама Фонда за иновациону делатност (Вељка Дугошевића 54, Београд), као и на интернет сајту Фонда (http://www.inovacionifond.rs/).

Дана 22.3.2019. године, од 10 часова, у просторијама Фонда за иновациону делатност представиће се „Оквирни план за управљање животном средином и социјалним питањима”, где позивамо заинтересоване стране да изнесу своје коментаре.

Сва питања и коментари се могу послати на следећу мејл адресу: office@inovacionifond.rs

Оквирни план за управљање животном средином и социјалним питањима