Представљање Програма сарадње науке и привреде широм Србије


18.10.2018

У току трајања јавног позива за Програм сарадње науке и привреде, Фонд за иновациону делатност ће организовати радионице и презентације програма за све заинтересоване подносиоце пријава за финансирање иновативних пројеката.

Следи календар представљања програма:

Датум Место Почетак Партнер Адреса
19. октобар Београд 11:00 Привредна комора Србије Ресавска 15
23. октобар Београд 12:00 Електротехнички факултет Булевар краља Александра 73
24. октобар Нови Сад 10:00 Факултет техничких наука Трг Доситеја Обрадовића
25. октобар Крагујевац 10:00 Факултет инжењерских наука Сестре Јањић 6
31. октобар Ниш 10:00 Машински факултет Александра Медеведева 14
1. новембар Београд 14:00 Грађевински факултет Булевар краља Александра 73