Представљање програма сарадње науке и привреде широм Србије


25.10.2018

У току трајања јавног позива за Програм сарадње науке и привреде, Фонд за иновациону делатност ће организовати радионице и презентације програма за све заинтересоване подносиоце пријава за финансирање иновативних пројеката.

Следи календар представљања програма:

Датум

Место

Почетак у:

Партнер:

Адреса

19. октобар

Београд

11:00

Привредна комора Србије

Ресавска 15

23. октобар

Београд

12:00

Електротехнички факултет

Булевар краља Александра 73

24. октобар

Нови Сад

10:00

Факултет техничких наука

Трг Доситеја Обрадовића

25. октобар

Крагујевац

10:00

Факултет инжењерских наука

Сестре Јањић 6

31. октобар

Ниш

10:00

Машински факултет

Александра Медеведева 14

1. новембар

Београд

14:00

Грађевински факултет

Булевар краља Александра 73