Пријавите се за програме Фонда: Програм сарадње науке и привреде и Иновациони ваучери


07.10.2018

Фонд за иновациону делатност расписао је два нова позива кроз која ће се доделити 2,5 милиона евра за подршку иновативним активностима која предузећа остварују у сарадњи са научноистраживачким организацијама: Програм сарадње науке и привреде и Иновационе ваучере.

Средства су опредељена у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошњавања“ (на основу споразума о зајму са Светском банком).

Програм сарадње науке и привреде има за циљ да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте како би створили нову интелектуалну својину са тржишном вредношћу и применом.

Корисници средстава су конзорцијуми сачињени од приватних предузећа и научноистраживачке институције. Кроз овај програм, Фонд додељује суфинансирање у максималном износу до 300.000 евра по пројекту и може обезбедити максимално до 70% укупног буџета пројекта, уз обавезно суфинансирање од стране конзорцијума у износу од минимум 30% укупног буџета пројекта.

Јавни позив је отворен до 28. децембра 2018. године.

Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај намењен малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту.

Максимални износ који се одобрава по иновационом ваучеру је до 800.000 динара, чиме се покрива до 80% укупних трошкова услуге (не укључујући порез на додату вредност). За овај јавни позив опредељена су средства у износу од 48 милиона динара.

Јавни позив је отворен до утрошка опредељених средстава.

Фонд за иновациону делатност има за циљ да јача везе између истраживачке заједнице и иновативних предузећа и у том смислу покренуо је Програм сарадње науке и привреде и Иновационе ваучере како би их подстакли да кроз заједничке развојне пројекте створе иновативне производе са тржишном применом.