Развој нових производа и услуга од стране МСП кроз комерцијализацију истраживања

                               

Уговор о Директном гранту - Развој нових производа и услуга од стране МСП кроз комерцијализацију истраживања који је потписан између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније) обезбеђује средства за наставак спровођења Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација.

Укупна вредност Уговора о Директном гранту износи 4,5 милиона евра, од чега се 2,5 милиона евра финансира из Претприступних фондова Европске Уније за 2014. годину, док је 2 милиона евра обезбеђено из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Износ опредељен за финансирање одобрених пројеката у оквиру Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација, финансираних у оквиру овог Уговора о Директном гранту износи 4,1 милион евра.