Podsticanje inovacija, preduzetništva i istraživanja


20.05.2022

U prisustvu predsednika Republike Aleksandra Vučića, predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela, visokih predstavnika Vlade Republike Srbije, Evropske unije i Svetske banke potpisan je sporazum o pružanju podsticaja za rast istraživanja, inovacija i preduzetništva u Srbiji ukupne vrednosti od 84,5 miliona evra.

Cilj zajedničkog ulaganja Evropske unije i Svetske banke u okviru Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva (Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project – SAIGE) je unapređenje relevantnosti i izvrsnosti naučnih istraživanja,  podizanje kapaciteta naučnoistraživačkih organizacija, kao i podsticanje inovativnog preduzetništva i lakši pristup izvorima finansiranja, što doprinosi rastu i konkurentnosti srpske ekonomije.

Aktivnosti na Projektu sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao glavni koordinator SAIGE Projekta, Fond za inovacionu delatnost i Fond za nauku.

Fond za inovacionu delatnost je nadležan za implementaciju i sprovođenje akceleracije poslovanja, čiji je cilj povećanje potencijala za rast preduzeća. Program akceleracije Katapult je prvi akcelerator u Srbiji koji mladim preduzećima obezbeđuje intenzivno, tromesečno mentorstvo i povezivanje sa investitorima.

U okviru posete u Naučno-tehnološkom parku „Beograd“, uvažena delegacija je u pratnji mnogobrojnih medija prisustvovala i demonstarciji inovativnih proizvoda preduzeća Anora, Pirate Art, Charge&GO i Desing, koja su podržana kroz programe Fonda zahvaljujući sredstvima Evropske unije.

Multifunkcionalna rukavica za osobe sa oštećenim vidom, estetski pokrivači (skinovi) za proteze za donje ekstremitete, platforma sa mobilnom aplikacijom koja povezuje sve učesnike u saobraćaju u procesu punjenja električnih vozila i prerada voća u aseptičnim uslovima radi proizvodnje voćnih preparacija visokog kvaliteta, samo su neke od inovacija koje su pronašle primenu u svakodnevnom životu i utabale svoj put do tržišta.