ZATVOREN JAVNI POZIV ZA DOKAZ KONCEPTA


18.11.2019

Dragi Podnosioci prijave,

Danas u 15 časova istekao je rok za dostavljanje predloga inovativnih projekata za Program - Dokaz koncepta. Javni poziv je bio otvoren od 17. septembra do 18. novembra 2019. godine.

U toku je proces procene svih podobnih predloga projekata koji su dostavljeni putem portala Fonda za inovacionu delatnost. Odluka o zadovoljavanju kriterijuma za dalju evaluaciju i prolazak na tehničku recenziju biće dostupna svim podnosiocima prijave putem elektronske pošte u naredne dve nedelje. Podnosioci prijava će za projekte koji su prošli tehničku rezenciju biti obavešteni tokom januara naredne godine.

Ove godine, sredstva za realizaciju javnog poziva u iznosu od  60.000.000 dinara obezbeđena su iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat unapređenja konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).

Želimo vam puno uspeha,

Tim Fonda za inovacionu delatnost