Program Katapult

Poziv za učešće u programu akceleracije je otvoren do 10 septembra 2024. godine u ponoć.

Katapult

Program akceleracije Katapult je mehanizam podrške tehnološkom razvoju i inovacijama namenjen startapima u ranoj fazi razvoja i osvajanja tržišta (Ideation) i startapima sa dokazanom tržišnom trakcijom (Scale-up) koji imaju za cilj da ubrzaju svoj rast i obezbede eksterne privatne investicije.

Mentorski program

Katapult se sastoji od intenzivne tromesečne mentorske obuke i finansijske podrške. Obuka je organizovana kroz mentorstvo od strane domaćih i međunarodnih eksperata, uspešnih osnivača startapa i investitora. U zavisnosti od potreba, obuke i mentorstvo  obuhvataju tipične oblasti razvoja poslovanja kao što su definisanje tzv. product-market-fit, razvoj poslovnog modela, go-to-market strategija, definisanje tržišta, internacionalizacija poslovanja, povećanje prodaje, priprema za investiranje, prezentovanje biznisa investitorima i slično.

Finansijska podrška

Svi korisnici programa Katapult na raspolaganju imaju do 36 miliona dinara koji su dostupni kroz:

  • Ulazni grant od 2.400.000 do 6.000.000 dinara u zavisnosti od faze razvoja koji je dostupan tokom mentorskog programa
  • Koinvestirajući grant koji je jednak kvalifikovanoj obezbeđenoj investiciji, a maksimalno do 36 miliona dinara (umanjeno za iznos dobijenog ulaznog granta). Za ovaj grant korisnici programa mogu da se prijave nakon završetka tromesečnog mentorskog programa, a do isteka godinu dana od zvaničnog početka programa. Grant se može iskoristi u periodu od 12 meseci.

Uslovi za konkurisanje:

  • Podnosilac prijave registrovani privredni subjekat, ne stariji od šest (6) godina u vreme podnošenja prijave za Katapult;
  • Podnosilac prijave je mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu (najmanje 80%);
  • Podnosilac mora imati značajno prisustvo u Srbiji, u vidu većinskog prisustva broja zaposlenih u Srbiji u trenutku prijave, ili lociranja sedišta kompanije u Srbiji (u slučaju da podnosilac ima entitet u više zemalja), ili nekog drugog dokaza o jakim vezama sa Srbijom koji je prihvatljiv za Fond.
  • Podnosilac prijave mora biti u većinskom vlasništvu (> 50%) osnivačkog tima preduzetnika.

Neće biti podobne prijave čiji:

  • Podnosilac ili njegovo povezano lice je listirano na berzi (povezano lice je definisano u članu 62. Zakona o privrednim društvima);
  • Podnosilac je dobio finansijska sredstva u okviru bilo kog programa Fonda za inovacionu delatnost za iste ili slične aktivnosti;
  • Podnosilac je povezano lice sa prethodnim korisnikom programa Katapult;
  • Podnosilac ili njegovo povezano lice je ostvarilo prihode veće od 8.000.000 evra u bilo kojoj od prethodne dve godine.

Industrijske oblasti: Katapult je otvoren za sve industrijske oblasti, a sa akcentom na oblastima koje su definisane u Strategiji pametne specijalizacije Srbije.

Potrebna dokumentacija: Kompletan set neophodne dokumentacije

Prijave: se podnose putem Katapult portala

Javni poziv: Otvoren

Kontakt: katapult@inovacionifond.rs

Internet prezentacija Katapult programa akceleracije

Sredstva za realizaciju Katapult programa obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke u iznosu od 7,7 miliona evra i bespovratne finansijske podrške Evropske unije u iznosu od 10 miliona evra. Katapult program je deo „Projekta akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji“, koji je posvećen jačanju inovativnog preduzetništva i naučnih istraživanja.

Dodatna sredstva za realizaciju javnog poziva Katapult programa akceleracije za 2024. godinu obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u ukupnom iznosu od 3 miliona evra.