Program Katapult

Poziv za učešće u programu akceleracije je zatvoren.

Katapult

Program akceleracije Katapult je novi mehanizam podrške tehnološkom razvoju i inovacijama namenjen startapima koji su u ranoj fazi razvoja proizvoda i osvajanja tržišta (Ideation), kao i preduzećima sa dokazanom tržišnom trakcijom koja imaju za cilj da ubrzaju svoj rast i prikupe dodatna finansijska sredstava (Scale-up). Katapult se sastoji od tromesečnog programa intenzivne obuke uz finansijsku podršku u cilju što bržeg razvoja startapa i kreiranja uslova za brzi rast. Obuka je organizovana kroz mentorstvo koje pružaju lokalni i međunarodni eksperti, uspešni osnivači startapa i investitori, a sve je prilagođeno specifičnim potrebama startapa u akceleratoru.

Finansiranje kroz Katapult je dostupno kao:

  • Ulazni grant od 20.000 do 50.000 evra za startape koji će učestvovati u programu akceleracije.
  • Koinvestirajući grant jednak kvalifikovanoj investiciji u maksimalnom iznosu do 300.000 evra po startapu (umanjenom za iznos dobijenog ulaznog granta) koji može biti iskorišćen u periodu od 12-24 meseca. Preduzeća mogu da se prijave i dobiju Koinvestirajući grant nakon završetka programa akceleracije i devet meseci nakon završetka njihovog ciklusa.

Kriterijumi podobnosti:

  • Podnosilac prijave je legalno registrovani privredni subjekat, ne stariji od šest (6) godina u vreme podnošenja zahteva za Katapult.
  • Podnosilac prijave je u privatnom sektoru (najmanje 80% u privatnom vlasništvu), mikro ili malo preduzeće.
  • Podnosilac prijave mora biti u većinskom vlasništvu (> 50%) osnivačkog tima preduzetnika.

Podnosilac prijave koji ispunjava bilo koji od sledećih uslova NIJE podoban da se prijavi za Katapult:

  • Podnosilac prijave ili povezano lice je listirano na berzi (Povezano lice je definisano u članu 62. Zakona o privrednim društvima)
  • Podnosilac prijave je dobio finansijska sredstva od bilo kog drugog programa finansiranja u okviru Fonda za iste ili slične aktivnosti.
  • Podnosilac prijave ili njegovo povezano lice je imao prihode preko 8.000.000 evra u bilo kojoj od prethodne dve godine.

Oblast/sektor: Katapult će biti otvoren za sva inovativna preduzeća, sa akcentom na oblastima koje su definisane u Strategiji pametne specijalizacije Srbije.

Potrebna dokumentacija: Dokumentacija - jul 2023 

Prijave: se podnose putem Katapult portala

Javni poziv: Zatvoren

Kontakt: katapult@inovacionifond.rs

Internet prezentacija Katapult programa akceleracije

Sredstva za realizaciju Katapult programa obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke u iznosu od 7,7 miliona evra i bespovratne finansijske podrške Evropske unije u iznosu od 10 miliona evra. Katapult program je deo „Projekta akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji“, koji je posvećen jačanju inovativnog preduzetništva i naučnih istraživanja.