Program Katapult

Otvoren poziv za učešće u programu akceleracije!

Saznajte više

Program Katapult

Fond za inovacionu delatnost pokreće novi mehanizam podrške tehnološkom razvoju i inovacijama - Katapult akcelerator. Program akceleracije namenjen je startapima koji su u ranoj fazi razvoja proizvoda i osvajanja tržišta (Ideation), kao i preduzećima sa dokazanom tržišnom trakcijom koja imaju za cilj da ubrzaju svoj rast i prikupe dodatna finansijska sredstava (Scale-up). Katapult se sastoji od tromesečnog programa intenzivne obuke uz finansijsku podršku u cilju što bržeg razvoja startapa i kreiranja uslova za brzi rast. Obuka je organizovana kroz mentorstvo koje pružaju lokalni i međunarodni eksperti, uspešni osnivači startapa i investitori, a sve je prilagođeno specifičnim potrebama startapa u akceleratoru.

Finansiranje kroz Katapult je dostupno kao:

  • Ulazni grant od 20.000 do 50.000 evra za startape koji će učestvovati u programu akceleracije 
  • Koinvestirajući grant jednak kvalifikovanoj investiciji u maksimalnom iznosu do 300.000 evra po startapu (umanjenom za iznos dobijenog ulaznog granta) koji može biti iskorišćen u periodu od 12-24 meseca. Preduzeća mogu da se prijave i dobiju Koinvestirajući grant u bilo kom trenutku tokom programa akceleracije i devet meseci nakon završetka njihovog ciklusa.

Uslovi za konkurisanje:

  • Podnosilac prijave je legalno registrovani privredni subjekat, ne stariji od šest (6) godina u vreme podnošenja zahteva za Katapult.
  • Podnosilac prijave je u privatnom sektoru (najmanje 80% u privatnom vlasništvu), mikro ili malo preduzeće.

Podnosilac prijave koji ispunjava bilo koji od sledećih uslova NIJE podoban da se prijavi za Katapult:

  • Podnosilac prijave ili povezano lice je listirano na berzi (Povezano lice je definisano u članu 62. Zakona o privrednim društvima)
  • Podnosilac prijave je dobio finansijska sredstva od bilo kog drugog programa finansiranja u okviru Fonda za iste ili slične aktivnosti.
  • Podnosilac prijave ili njegovo povezano lice je imao prihode preko 8.000.000 evra u bilo kojoj od prethodne dve godine.

Oblast/sektor: Katapult će biti otvoren za sva inovativna preduzeća, sa akcentom na oblastima koje su definisane u Strategiji pametne specijalizacije Srbije.

Potrebna dokumentacija: Kompletan set neophodne dokumentacije dostupan je na internet stranici Fonda: http://www.inovacionifond.rs/lat/program/program-katapult/dokumentacija-oktobar-2021

Prijave: se podnose putem Katapult portala

Javni poziv: Otvoren

Kontakt:  katapult@inovacionifond.rs

Internet prezentacija: https://katapult-akcelerator.rs/

Prezentacija o programu Katapult

Sredstva za realizaciju Katapult programa u ukupnom iznosu od sedam miliona evra do 2024. godine, obezbeđena su na osnovu sporazuma o zajmu Republike Srbije (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i Svetske banke kroz „Projekat akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji“. Dodatnu tehničku pomoć u realizaciji programa pruža Svetska banka, a finansira Evropska unija.