Тим Фонда за иновациону делатност

________

др Иван Ракоњац

др Иван Ракоњац

директор

Иван Ракоњац је дипломирао на Машинском факултету Универзитета у Београду. Као стипендиста влада Србије и Француске завршио је последипломске студије из области инжењерства индустријских система на L’École Centrale Paris. Током боравка на стручном усвршавању у Италији завршио је специјалистички курс из области индустријских иновација, у организацији Инжењерског факултета Универзитета у Болоњи. Звање доктора наука стекао је на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Има више од десет година искуства у привреди, где је радио у производном сектору на пословима развоја и примене нових производа, контроле квалитета и управљања производним процесима. Руководио је бројним стручним пројектима унапређења енергетске ефикасности система јавног и урбаног осветљења, као и утицаја осветљења на животну средину, угодност и безбедност радних и отворених јавних простора.

Предавачку каријеру започео је на Високој школи за пројектни менаџмент у Београду. У звању доцента ради на Факултету за пројектни и иновациони менаџмент Универзитета EDUCONS.

Директор Фонда за иновациону делатност је од 2015. године.

Милена Костадиновић
Милена Костадиновић

Оперативни менаџер

Мирјана Јањић
Мирјана Јањић

Оперативни менаџер

Наталија Сандић
Наталија Сандић

Менаџер програма

Стефан Поповић
Стефан Поповић

Менаџер програма

Соња Вулетић
Соња Вулетић

Менаџер програма

Катарина Димитров
Катарина Димитров

Менаџер финансија

Милан Видљиновић
Милан Видљиновић

Менаџер администрације

Бојана Новаковић
Бојана Новаковић

Самостални стручни саветник за правне послове

Млађан Стојановић
Млађан Стојановић

Координатор ТТФ Програма

Ана Мојсиловић
Ана Мојсиловић

Самостални стручни саветник за план и анализу

Ленка Жилић-Арсић
Ленка Жилић-Арсић

Саветник за односе са јавношћу

Зорица Мартаћ
Зорица Мартаћ

Самостални стручни саветник