др Иван Ракоњац

др Иван Ракоњац

директор

Иван Ракоњац је дипломирао на Машинском факултету Универзитета у Београду. Као стипендиста владе Србије и Француске завршио је последипломске студије из области инжењерства индустријских система на L’École Centrale Paris. Током боравка на стручном усвршавању у Италији завршио је специјалистички курс из области индустријских иновација, у организацији Инжењерског факултета Универзитета у Болоњи. Звање доктора наука стекао је на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Има више од десет година искуства у привреди, где је радио у производном сектору на пословима развоја и примене нових производа, контроле квалитета и управљања производним процесима. Руководио је бројним стручним пројектима унапређења енергетске ефикасности система јавног и урбаног осветљења, као и утицаја осветљења на животну средину, угодност и безбедност радних и отворених јавних простора.

Директор Фонда за иновациону делатност је од 2015. године.

Милена Костадиновић
Милена Костадиновић

Оперативни менаџер

Мирјана Јањић
Мирјана Јањић

Оперативни менаџер

Стефан Поповић
Стефан Поповић

Менаџер програма

Владимир Војводић
Владимир Војводић

Менаџер програма

Дане Атанасковић
Дане Атанасковић

Менаџер програма

Вања Мандић
Вања Мандић

Менаџер програма

Катарина Димитров
Катарина Димитров

Менаџер финансија

Млађан Стојановић
Млађан Стојановић

Координатор ТТФ Програма

Ленка Жилић-Арсић
Ленка Жилић-Арсић

Саветник за односе са јавношћу

Драган Вујовић
Драган Вујовић

Менаџер програма

Ана Мојсиловић
Ана Мојсиловић

Самостални стручни саветник за праћење и анализу

Бранимир Перовић
Бранимир Перовић

Самостални стручни саветник за финансијско праћење и контролу