ПРОГРАМ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЈЕ

Програм трансфера технологије намењен је јачању споспобности и ефикасности трансфера технологије. Истраживачима, кроз различите услуге, помаже да комерцијализују своје проналаске.

Програм трансфера технологије

У оквиру Фонда за иновациону делатност успостављена је централна Канцеларију за трансфер технологије чији задатак је да пружа подршку локалним центрима за трансфер технологије, научноистраживачким организацијама, као и другим организацијама које пружају подршку иновацијама, а са циљем да се повећа њихова способност и ефикасност у комерцијализацији проналазака.  

Свој мандат, Канцеларија испуњава реализацијом Програма трансфера технологије, у оквиру кога се идентификују истраживања са комерцијалним потенцијалом и којима се пружа даља подршка како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

Услуге: 

  • Пријем описа проналазака/иновација
  • Оцена технолошке и комерцијалне спремности предложених проналазака/иновација
  • Подизање нивоа комерцијалне спремности кроз финансирање додатног развоја проналаска/иновације (финансијска подршка)
  • Дефинисање стратегије за комерцијално искоришчавање проналска/иновације
  • Спровођење стратегије за комерцијално искоришћавање проналска/иновације
  • Идентификовање потенцијалних комерцијалних партнера
  • Преговори са комерцијалним партнером и закључивање трансакције
  • Праћење и извршење закључених уговора
  • Друге услуге (заједнички развој, специјалистичке услуге за привреду, итд.)

Финансијска подршка: 

  • До 50.000 евра, при ћему се износи изнад 20.000 евра одобравају у случају да постоји потребна успостављена сарадња са приватним предузећем које ће суфинансирати предложени развој пројекта са минимално 30% средстава

Услови Програма: детаљно у Упутству за пријављивање 

Документација за пријаву: наведена у страни Документација

Рок за достављање пријава: Позив је стално отворен.

Пријаве се подносе на енглеском језику путем Фондовог интернет портала.

Контакт: TTF@inovacionifond.rs

Пријавите се!

                         


Канцеларија за трансфер технологије и Програм трансфера технологија су успостављени у оквиру пројекта „Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологије“, који се финансира из Претприступних фондова Европске Уније (ИПА 2013), а којим администрира Светска банка. Пројекат је реализиван у периоду од 2015. до 2019. године. Финансирање Канцеларије је обезбеђено и наставиће се из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекaт за унапређење конкурентности и запошљавања (на основу споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).