На корак до дигиталне транcформације јавног сектора Србије


19.02.2024

Фонд за иновациону делатност затвара јавни позив за другу фазу GovTech програма. Иновативни сектор одговорио је на позив са укупно 47 предложених решења, која одговарају одабраним изазовима јавног сектора Србије из прве фазе програма.

GovTech програм је покренут са циљем да изврши модернизацију јавног сектора применом иновативних решења приватног и научноистраживачког сектора са фокусом на бољи квалитет живота грађана Србије.

У другој фази програма иновативни субјекти ће се такмичити у оштрој конкуренцији за могућност да своја иновативна решења примене у реалном окружењу јавног сектора. Поднете пријаве представљају широк спектар технолошких иновација са потенцијалом да значајно унапреде ефикасност и квалитет услуга у јавном сектору.

Одабрана решења ће у наредном периоду проћи кроз независан процес селекције, а најбоља међу њима добити ће шансу да свој будући развој и план имплементације представе стручној комисији и носиоцима изазова. Очекивано време за доношење одлуке о ужем избору је крај марта, док ће финализација поступка коначног избора пројеката бити у априлу ове године.

Фонд за иновациону делатност се захваљује свима који су се одазвали овом јавном позиву и на располагање ставили своје идеје, решења и ресурсе за проналажење конкретних иновативних решења, која ће омогућити дигиталну трансформацију нашег јавног сектора.