Подизање капацитета регионалних стартап центара

Програм је намењен за развој капацитета регионалних иновационих стартап центара (стартап инкубатори, стартап центри, смарт сити центри и др.) које представљају организације за подршку предузетничким (стартап) тимовима и новооснованим предузећима иновационе делатности (стартапима). Програмом се развијају компетенције регионалних иновационих стартап центара за пружање подршке на конзистентан и организован начин, као и за укључивање у интегрисани систем подршке иновационој делатности, са циљем достизања самоодрживости за даљи рад и функционисање.

Висина износа финансирања:

  • Максимални износ финансирања по једном пројекту је до 5.000.000,00 динара
  • до 20% укупног одобреног буџета пројекта намењено је научно-технолошком парку за пружање менторске и едукативне подршке и руковођење пројектом
  • до 80% укупног одобреног буџета пројекта намењено је трошковима реализације планираних активности по појединачним пројектима за потребе испуњења наведених циљева и друге индиректне трошкове везане за активност Пројекта.

Услови за конкурисање:

  • Подносилац пријаве је Конзорцијум који чини научно-технолошки парк са једним регионалним иновационим стартап центром.
  • Конзорцијум се формира на основу потписаног споразума о сарадњи на пројекту који ће допринети циљу програма.

Време реализације пројекта: од 18 до 24 месеци

Документација која се подноси приликом аплицирања:

  • Адекватно попуњен Пријавни образац потписан од стране подносиоца пријаве у коме се између осталог налази и предлог пројекта, односно план пројектних активности носиоца конзорцијума, као и план пројектних активности регионалног иновационог стартап центра, предлог буџета пројекта, као и кратко представљање главног особља ангажованог на пројекту
  • Потписан уговор о Конзорцијуму између научно-технолошког парка и регионалног иновационог стартап центра
  • Документ којим се потврђује да је простор намењен за рад регионалних иновационих стартап центара расположив, без терета и дат на коришћење на минимум 18 односно 24 месеци од дана објављивања овог Јавног позива;

Пријавни образац можете преузети на страни Документација.

Текст jавног позива је доступан на линку.

Пријаве се подносе у електронском формату (.PDF) путем е-маила на адресу: startupcentri@inovacionifond.rs

Јавни позив: Затворен