Envigo Softver – ефикасан систем за процену утицаја на животну средину


17.12.2014

Процена утицаја пројекта на животну средину представља дуготрајан, сложен и законски обавезан процес за велики број инвестиционих пројеката. Упркос великој потреби за потпуно специјализованим софтвером за стручњаке који врши процену до сада, на тржишту није понуђено интегрално решење. Увидевши велики тржишни потенцијал, а у жељи да се помогне стручњацима и допринесе напретку самог процеса процене утицаја на животну средину, компанија Eon plus је креирала јединствени веб софтвер (SaaS) Envigo уз финансијску подршку програма Фонда за иновациону делатност.

Кључни иновативни елементи Envigo софтвера су нова метода за оценивање утицаја и велика логички структурирана база потенцијалних утицаја на животну средину. Envigo оцењује предходно идентификоване утицаје на основу једноставних одговора корисника и оригиналне формуле. Резултати оцењивања се могу представити у различитим типовима графика и табела, а програм такође израчунава и статистику оцена. Ова моћна визуелизација резултата, олакшава стручњаку анализу и помаже у доношењу одлука и препорука за мере спречавања и смањења негативних утицаја. На крају сваке фазе поступка програм генерише извештаје са свим унетим подацима и резултатима, које се подносе надлежним органима на одлучивање. Укупно гледано, Envigo значајно доприноси томе да процес процене утицаја буде систематичнији, објективнији и једноставнији за контролу, а корисницима – стучњацима доноси значајне уштеде.

Прва комерцијална верзија Envigo софтвера је завршена и спремна за српско тржиште. Први корисници на српском тржишту, такозвани рани усвајачи, ће бити пажљиво одабрани, а са циљем да се прикупи што више стручних података и коментара корисника. Ове информације ће користити за даље унапређење Envigo, како за верзију за српско тржише, тако и за верзије за тржишта земаља Европске Уније.

Чињенице да је процена утицаја на животну средину обавезна за велики број инвестиционих пројеката, јасна потреба експерата за квалитетним интегралним софтвером, као и недостатак директне конкуренције, отварају велике тржишне могућности за софтвер Envigo у Европи и шире. Компанија је остварила и прве контакте са норвешким инвеститорима, представљајући Envigo престижном форуму инвеститора у Ослу (Seed Forum).

„Дугорочни циљ је да Envigo прерасте у експертску софтверску платформу за заштиту животне средине, која садржи палету производа (потенцијално укључујући и производе партнерских компанија). Надамо се да ћемо тиме скромно допринети заштити животне средине и учинити један позитиван утицај“, рекао је Никола Никачевић, директор компаније Eon Plus.