Година иза нас и предстојећи изазови


24.12.2014

Ова 2014. година била је турбулентна како за Фонд за иновациону делатност тако и за српску привреду. Упркос свим изазовима, који обухватају политичке промене у земљи и реструктурирање руководства Фонда за иновативну делатност, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, финансијску помоћ Европске уније и савете Светске банке, Фонд за иновациону делатност је наставио да улаже велике напоре у стварању позитивног окружења ради подршке успостављања економије засноване на знању у Србији.

Успешно спровођење Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација настављено је и у 2014. години са 12 нових иновативних пројеката којима је додељено укупно 1,3 милиона евра. Фонд за иновациону делатност је до сада доделио 6 милиона евра иновативним пројектима са великим потенцијалом за комерцијализацију. Од формирања 2011. године, спровео је 4 јавна позива у року, и од 471 предлога пројекта њих 55 из различитих области науке и технолошког развоја је добило средства.

Као резултат тога, успостављени су механизми финансијских инструмената, са нагласком на потпуно транспарентан процес евалуације пројеката који је заснован на конкурентнтској основи и тржишном потенцијалу пројеката, а у који су укључени независни међународни рецензенти и независна Експертска комисија. Тиме се Фонд позиционирао као институција са великим кредибилитетом и капацитетом да апсорбује и расподели средства ЕУ на професионалан и независан начин. Док је овај Годишњи извештај у изради, тим Фонда за иновациону делатност припрема нови „Пројекат подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији“ (Serbia Research, Innovation and Technology Transfer Project), који ће се финансирати кроз програм ЕУ ИПА 2013 у вредности од 6,9 милиона евра. Пројекат ће почети у првој половини 2015. године, и има за циљ да подстиче сарадњу између академских институција и привреде ради комерцијализације истраживања и развоја (R&D) и унапређења трансфера технологије.

Поред тога, Фонд за иновациону делатност усмерава свој међународни саветодавни тим ка развоју будућих програма подршке иновацијама и преузима водећу улогу у име Владе Србије у изради нових инструмената за подршку развоја приватног сектора, укључујући Програм за развој и иновацију предузећа на Западном Балкану (Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility (WB EDIF)), регионални програм од 140 милиона евра који је покренуо Фонд у име Републике Србије. У оквиру тога, Фонд ће промовисати оснивање и развој иновативних и перспективних компанија, као и стварање регионалног тржишта предузетничког капитала на Западном Балкану.

Развој одговарајуће инфраструктуре као подршка одрживом привредном расту који покрећу иновације још увек није завршен. Активности Фонда за иновациону делатност су тек „откључале“ овај потенцијал, али још увек постоји неколико изазова. Даље реформе су потребне како би се подржале активности истраживања и развоја, и како би се трансформисали и ојачали институционални капацитети укључених јавних институција које се баве истраживањем и развојем. Такође, потребне су додатне могућности за финансирање како би Фонд за иновациону делатност могао да настави са својим напорима да створи окружење које подстиче улагање приватног сектора у компаније које су иновативне и које имају висок потенцијал за раст, и које као такве пружају основне услове за развој приватног сектора заснованог на знању и стварају конкурентну српску економију.

Тим Фонда за иновациону делатност