STARGLASS - јединствена израда и обрада стакла


30.11.2014

Компанија STARGLASS је 2012. године основана као породични предузетнички подухват, са циљем да развије мултифункционалну производну линију (МФПЛ) за три врсте обраде стакла за савијање стакла, каљење савијених стакала и стапање више врста стакала према сопственом иновативном решењу.  Пројекат је финансиран кроз Програм раног развоја Фонда за иновациону делатност и за циљ је имао да развије и тестира мултифункционалну производну линију за обраду стакла, као и да постигне нижу цену производње савијених, каљених савијених и фузионисаних стакала.

У току тестирања рада МФПЛ дошло се до јединственог/универзалног решења за систем за хлађење који се може брзо прилагодити свим димензијама и облицима стакла које се обрађује и представља додату вредност крајњем производу. Оваква линија је у потпуности јединствена и омогућава изузетну енергетску ефикасност производног процеса, савијање стакала различитих радијуса и облика без потребе за променом алата за исте врсте и облике стакла чиме се повећава продуктивност линије и смањују трошкови производње крајњих производа, у оптималном коришћењу радне снаге.

Такође дизајн линије је такав да омогућава да се лако монтира, демонтира, преноси и врши замена делова када се укаже потреба за тим. Мултифункционалност линије омогућава извођење већег броја поступака технологије обраде стакла употребом само једне производне линије – савијање, каљење савијеног стакла и стапање више врста стакала.

Употреба производа који се добијају обрадом на мултифукционалној производној линији је врло широка и користи се у производњи: путничких аутомобила, пољопривредних и грађевинских  машина, шинских возила, стаклених елемената расхладних витрина, намештаја и расвете, као и изради предмета за домаћинство, сувенира и уметничких предмета.

Starglass је тренутно у процесу добијања хомологације за каљено стакло од стране Агенције за безбедност саобраћаја. Након добијене хомологације каљено савијено стакло се може продавати у свим земљама које су прихватиле стандард ECE R 43. Добијање сертификата је и потврда да је МФПЛ функционална, односно да се може производити каљено стакло према дефинисаним стандардима.