ЗАВРШЕНА ДОДЕЛА ИНОВАЦИОНИХ ВАУЧЕРА


01.10.2021

Фонд за иновациону делатност доделио је укупно 207 иновационих ваучера за 167 предузећа, која ће користити услуге академског сектора за подизање иновативности својих производа, процеса и услуга и тако постати конкурентнија на тржишту.

За пружање услуга ангажоване су 47 научно-истраживачких организација, а најзаступљенији пружалац услуге је Машински факултет Универзитета у Београду. У оквиру овог циклуса пријављивања, предузећима су највише биле потребне услуге из области машинства и машинског инжењерства за развој новиx или побољшање постојећих производа.

Средства за доделу иновационих ваучера у укупном износу од 108 милиона динара обезбеђена су у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Наредни јавни позив очекује се већ средином октобра ове године.

Листа одобрених иновационих ваучера.