Politika integrisanog sistema menadžmenta

Opredeljeni da budemo efikasna i razvojno orjentisana institucija koja daje značajan doprinos u izgradnji atraktivne, konkurentne i inovativne privrede i doprinosi stvaranju ambijenta koji je pogodan za stvaranje i razvoj inovacija, u Fondu za inovacionu delatnost posvećeni smo stvaranju novih vrednosti kroz ponudu adekvatnih programa podrške. Cilj nam je da olakšamo međusobnu saradnju, povećamo zadovoljstvo korisnika, postanemo njihov pravi partner i predstavljamo stub razvoja inovacionog ekosistema u Republici Srbiji.
 
U želji da se neprestano razvijamo i unapređujemo kvalitet programa podrške, da razumemo i ispunimo potrebe i očekivanja naših korisnika i svih zainteresovanih strana, kao i da postanemo partner od poverenja, opredelili smo se za uspostavljanje efektivnog i efikasnog sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 i sistema borbe protiv mita i korupcije u skladu sa standardom ISO 37001:2016.

Našu opredeljenost sprovodimo primenom sledećih načela politike int

egrisanog sistema menadžmenta:

  • Dosledno poštovanje i stalno poboljšanje efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta protiv mita je trajno opredeljenje rukovodstva.
  • Usklađivanje sa zahtevima i potrebama korisnika radi povećanja njihovog zadovoljstva a kroz stalno usavršavanje i rad na povećanju efektivnosti i efikasnosti poslovnih procesa i usluga. 
  • Poslovna atmosfera u kojoj su saradnja, poverenje, partnerski odnosi i visoke etičke norme, kao i uključivanje zaposlenih u kreiranje i poboljšanje poslovnih procesa i usluga, osnova za ostvarivanje rezultata.
  • Kompetentni, stručni i motivisani zaposleni su ključni faktor uspešnosti, te se posebna pažnja posvećuje unapređenju njihovih kompetencija i povećanju stepena njihovog zadovoljstva.
  • Utvrđivanje rizika i prilika i planiranje mera koje se na njih odnose u cilju sprečavanja ili smanjenja neželjenih efekata i ostvarenja predviđenih rezultata.
  • Potpuna posvećenost borbi protiv mita uz poštovanje principa nulte tolerancije prema mitu i korupciji.

Odgovornost je svih zaposlenih da se upoznaju, primenjuju i unapređuju Politiku integrisanog sistema menadžmenta, kao i da budu svesni svojih uloga u vezi sa poslovnim procesima.

Odgovornost rukovodstva je obezbedi da svi zaposleni budu upoznati sa Politikom integrisanog sistema menadžmenta, svojim ovlašćenjima i odgovornostima na ostvarivanju te politike, da obezbede raspoložive resurse i informacije i da ih stalno motivišu da postižu postavljene ciljeve.

Beograd, 30.06.2021. godine

Sertifikat ISO 9001:2015

Sertifikat ISO 37001:2016