Документација 2019

На овој страни су објављени модели докумената који се подносе приликом подношења пријаве на јавни позив који је отворен од 10. октобра до 31. децембра 2019. године у оквиру Програма сарадње науке и привреде.