Saopštenje za javnost


23.04.2022

Fond za inovacionu delatnost i Fond za nauku Republike Srbije oglašavaju se javno povodom iznetih komentara na poslovanje i transparentnost u radu ove dve ugledne državne institucije.

Fondove za inovacionu delatnost i nauku, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izgradilo je sa mandatom da finansiraju inovacije i nauku i pruže sveobuhvatnu podršku našoj privredi i akademskoj zajednici, rukovodeći se međunarodno priznatim standardima i dobrim praksama.

Od početka rada, ova dva fonda grade svoju poziciju kao delotvoran, pouzdan i efikasan partner u jačanju privrede zasnovane na znanju, nauci i inovacijama. Imajući u vidu karakteristike finansiranja inovacione delatnosti i nauke, fondovi od samog početka primenjuju načela međunarodne ekspertske evaluacije projekata i svoje procedure zasnivaju na smernicama Evropske komisije za nabavke i dodelu bespovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske unije, poznatije kao PRAG. Pored toga, Držvna revizorska institucija je izradila pozitivan izveštaj koji jasno i nedvosmisleno pokazuje da se sve pravne procedure strogo poštuju.  

Takođe, praćenje i revizija rada fondova i međunarodnih projekata, putem kojih se finansiraju krajnji korisnici, kontrolisan je redovno  od strane nezavisnih revizorskih institucija, kao i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstrvima EU i Generalnog direktorata za evropsku susedsku politiku i proširenje (DG NEAR).

U tom smislu, sve neosnovane izjave iznete u javnosti smatramo zlonamernim jer mogu naneti štetu u naporima za izgradnju zdravog naučnog i inovacionog okruženja kao preduslova za razvoj inovacionog preduzetništva u Srbiji. 

Imajući u vidu važnost procedura u radu, kao i značaj otvorene komunikacije, obe institucije imaju posebne kontakt adrese za sve one koji imaju komentare ili konstruktivne predloge za unapređenje procedura, saradnje ili transparentnosti u radu.
Kontakt adresa Fonda za inovacionu: office@inovacionifond.rs
Kontakt adresa Fonda za nauku RS: misljenje@fondzanauku.gov.rs