REGISTAR SUBJEKATA NACIONALNOG INOVACIONOG SISTEMA

 

Fond za inovacionu delatnost je u saradnji sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz punu podršku kabineta predsednice Vlade Republike Srbije izgradio potrebne uslove za dinamičan razvoj inovacionog ekosistema Srbije, u formi integrisanog informacionog sistema - eInovacije. Ova inicijativa je posebno fokusirana na proces digitalizacije i uspostavljanja informacione platforme, unapređujući konkurentske prednosti i stvarajući otvoreno i održivo okruženje za inovacije.

Platforma eInovacije (Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema) je ključni instrument za identifikaciju i kontinuirano praćenje svih aktera inovacionog ekosistema, obezbeđujući osnovu za brzu i efikasnu koordinaciju između relevantnih subjekata. Kao deo nacionalne inovacione strategije, ova sveobuhvatna baza podataka je temelj za uspešno ostvarivanje digitalne transformacije Srbije.

Upis subjekata inovacione delatnosti u Registar je jednostavan i obavlja se putem online prijave. Svi neophodni podaci za prijavu automatski se izdvajaju iz relevantnih službenih registara, što značajno ubrzava proces prijave za upis. Umrežavanje svih aktera koji učestvuju u procesu inovacija stvara dinamičnu, povezanu zajednicu koja je sposobna da brže i efikasnije reaguje na izazove i ostvari značajne rezultate, koji mogu doprineti društvenom i ekonomskom razvoju.

Upis u Registar je dobrovoljan. U Registar se mogu upisati inovativni subjekti, subjekti inovacione infrastrukture i investitori u inovacionu delatnost.

Fond za inovacionu delatnost poziva sve aktere inovacionog ekosistema da se upišu i iskoriste sve prednosti Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Upis u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema