Rezultati rada Fonda

Od početka rada do danas, kroz programe Fonda, podržano je 991 inovativnih projekata sa nešto više od 37 milion evra.

Program ranog razvoja
Broj prijava 1.421
Broj podržanih projekata 175
Ukupna vrednost projekata (u €) 17.344.588
Iznos odobrenih sredstava (u €) 13.048.446
Program sufinansiranja inovacija
Broj prijava 435
Broj podržanih projekata 50
Ukupna vrednost projekata (u €) 19.791.360
Iznos odobrenih sredstava (u €) 12.109.340
Program saradnje nauke i privrede
Broj prijava 279
Broj podržanih projekata 48
Ukupna vrednost projekata (u €) 17.784.473
Iznos odobrenih sredstava (u €) 11.722.269
Inovacioni vaučeri
Broj prijava 973
Broj podržanih projekata 843
Ukupna vrednost projekata (u €) 5.746.735
Iznos odobrenih sredstava (u €) 4.100.471
Program transfera tehnologije
Broj prijava 36
Broj podržanih projekata 27
Ukupna vrednost projekata (u €) 580.350
Iznos odobrenih sredstava (u €) 580.350
Dokaz koncepta
Broj prijava 521
Broj podržanih projekata 93
Ukupna vrednost projekata (u €) 1.752.077
Iznos odobrenih sredstava (u €) 1.752.077
Covid-19
Broj prijava 229
Broj podržanih projekata 12
Ukupna vrednost projekata (u €) 552.793
Iznos odobrenih sredstava (u €) 468.907
Naziv programa Broj prijava Broj podržanih projekata Ukupna vrednost projekata (u €) Iznos odobrenih sredstava (u €)
Program ranog razvoja 1.421 175 17.344.588 13.048.446
Program sufinansiranja inovacija 435 50 19.791.360 12.109.340
Program saradnje nauke i privrede 279 48 17.784.473 11.722.269
Inovacioni vaučeri 973 843 5.746.735 4.100.471
Program transfera tehnologije 36 27 580.350 580.350
Dokaz koncepta 521 93 1.752.077 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
UKUPNO 3.894 1.248 63.552.376 43.781.860