Rezultati rada Fonda

Od početka rada do danas, Fonda za inovacionu delatnost uložio je 59,2 miliona evra u razvoj inovacija.

Program ranog razvoja
Broj prijava 1.730
Broj podržanih projekata 219
Ukupna vrednost projekata (u €) 22.248.662
Iznos odobrenih sredstava (u €) 16.415.352
Program sufinansiranja inovacija
Broj prijava 528
Broj podržanih projekata 69
Ukupna vrednost projekata (u €) 27.958.242
Iznos odobrenih sredstava (u €) 17.460.558
Program saradnje nauke i privrede
Broj prijava 348
Broj podržanih projekata 63
Ukupna vrednost projekata (u €) 24.050.008
Iznos odobrenih sredstava (u €) 16.056.074
Inovacioni vaučeri
Broj prijava 1.112
Broj podržanih projekata 907
Ukupna vrednost projekata (u €) 6.340.785
Iznos odobrenih sredstava (u €) 4.432.702
Program transfera tehnologije
Broj prijava 79
Broj podržanih projekata 56
Ukupna vrednost projekata (u €) 1.123.638
Iznos odobrenih sredstava (u €) 1.123.638
Dokaz koncepta
Broj prijava 521
Broj podržanih projekata 93
Ukupna vrednost projekata (u €) 1.752.077
Iznos odobrenih sredstava (u €) 1.752.077
Covid-19
Broj prijava 229
Broj podržanih projekata 12
Ukupna vrednost projekata (u €) 552.793
Iznos odobrenih sredstava (u €) 468.907
Pametni početak
Broj prijava 115
Broj podržanih projekata 27
Ukupna vrednost projekata (u €) 965.213
Iznos odobrenih sredstava (u €) 878.538
Katapult
Broj prijava 148
Broj podržanih projekata 19
Ukupna vrednost projekata (u €) 4.991.550
Iznos odobrenih sredstava (u €) 1.968.160
Naziv programa Broj prijava Broj podržanih projekata Ukupna vrednost projekata (u €) Iznos odobrenih sredstava (u €)
Program ranog razvoja 1.730 219 22.248.662 16.415.352
Program sufinansiranja inovacija 528 69 27.958.242 17.460.558
Program saradnje nauke i privrede 348 63 24.050.008 16.056.074
Inovacioni vaučeri 1.112 907 6.340.785 4.432.702
Program transfera tehnologije 79 56 1.123.638 1.123.638
Dokaz koncepta 521 93 1.752.077 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
Pametni početak 115 27 965.213 878.538
Katapult 148 19 4.991.550 1.968.160
UKUPNO 4.810 1.465 89.982.968 60.556.006