Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста предузетништва у Републици Србији

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 43 милиона евра за финансирање Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва (Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project – SAIGE). 

Циљ SAIGE Пројекта је као прво, да побољша релевантност и изврсност научних истраживања, као и да подигне капацитет научноистраживачких организација, а као друго, да унапреди иновативно предузетништво и приступ изворима финансирања за раст компанија, тако да доприносе расту и конкурентности српске економије.

Активности на Пројекту спроводе:

Пројекат је структуиран кроз спровођење активности подељених у три основне компоненте. Фонд ће бити надлежан за имплементацију друге компоненте - акцелерација пословања, чији је циљ повећање потенцијала за раст предузећа и намењена је предузећима у раној фази и онима у фази раста.