Паметни почетак

Паметни почетак пружа подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа.

Smart Start

Циљ програма Паметни почетак је да пружи подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа (MVP). 

Корисници Програма имаће на располагању финансијску и менторску подршку, која ће им помоћи у спровођењу прве фазе истраживања тржишта, развоју производа, успостављању пословног модела и започињању припрема за следећу фазу прикупљања финансијских средстава. Осим тога, ако и где је применљиво, Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) ће организовати серију посебних радионица, које ће помоћи корисницима да боље организују своје активности и покрену пословање свог стартапа на што бољи начин.

Висина износа  финансирања:
• Финансирање које обезбеђује Фонд може бити највише до РСД 5.400.000,00 по појединачном пројекту, покривајући максимално до 90% укупних трошкова пројекта (не укључујући менторску подршку). 
• Најмање 10%  укупног буџета пројекта (не укључујући менторску подршку) потребно је да буде обезбеђено од стране подносиоца пријаве из било ког приватног извора, у готовини. Нефинансијска улагања неће бити прихваћена.
• Сви корисници финансирања ће добити РСД 600.000,00 додатних средстава која су опредељена за менторску подршку.

Прихватљиви Подносиоци пријава за овај програм су:

  • Тимови од 2 до 5 чланова, са најмање 51% чланова тима који су резиденти Републике Србије
  • Сваки појединачни члан тима може учествовати само у једној пријави у оквиру актуелног јавног позива било ког програма Фонда.

Уколико финансирање буде одобрено, Подносиоци пријава ће морати да оснују друштво са ограниченом одговорношћу у складу са важећим Законом о привредним друштвима Србије. Новоосновано предузеће мора бити у 100% власништву најмање 51% предложених чланова тима који су резиденти Републике Србије, и немају удела у било ком другом предузећу у Републици Србији. Проценат власништва међу члановима тима зависи од њиховог интерног договора.

У случају да се тим Подносиоца пријаве састоји од два члана, оба предложена члана тима морају бити резиденти Републике Србије, без икаквог удела у било ком другом предузећу у Републици Србији, и ако је финансирање одобрено новоосновано предузеће мора бити у власништву оба предложена члана тима. 

Сваки појединачни члан тима је ограничен да ради на једном пројекту у имплементацији у оквиру било ког програма Фонда за иновациону делатност. Сходно томе, Пријаве у којима су чланови тима/кључно особље ангажовани на другим пројектима у имплементацији било ког другог програма Фонда за иновациону делатност, биће дисквалификоване из даљег процеса евалуације.

Време реализације пројекта: Сви корисници Програма морају реализовати своје пројектне активности у периоду од најмање шест (6) до максимум девет (9) месеци.

Област/сектор: Програм је отворен за пријаве које долазе из свих привредних сектора и из свих области науке и технологије са акцентом на областима дефинисаним Стратегијом паметне специјализације Републике Србије за период 2020-2027.

Неопходна документација: Комплетан сет неопходних докумената можете преузети на следећој страници: Докуменатција – новембар 2023. 

Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала на енглеском језику.

Јавни позив: Затворен

Контакт: smartstart@inovacionifond.rs

Презентација програма Паметни почетак