РЕГИСТАР СУБЈЕКАТА НАЦИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СИСТЕМА

 

Фонд за иновациону делатност је у сарадњи са Министарством науке, технолошког развоја и иновација и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, уз пуну подршку кабинета председнице Владе Републике Србије изградио потребне услове за динамичан развој иновационог екосистема Србије, у форми интегрисаног инфoрмационог система - еИновације. Ова иницијатива је посебно фокусирана на процес дигитализације и успостављања информационе платформе, унапређујући конкурентске предности и стварајући отворено и одрживо окружење за иновације.

Платформа еИновације (Регистар субјеката националног иновационог система) је кључни инструмент за идентификацију и континуирано праћење свих актера иновационог екосистема, обезбеђујући основу за брзу и ефикасну координацију између релевантних субјеката. Као део националне иновационе стратегије, ова свеобухватна база података је темељ за успешно остваривање дигиталне трансформације Србије.

Упис субјеката иновационе делатности у Регистар је једноставан и обавља се путем online пријаве. Сви неопходни подаци за пријаву аутоматски се издвајају из релевантних службених регистара, што значајно убрзава процес пријаве за упис. Умрежавање свих актера који учествују у процесу иновација ствара динамичну, повезану заједницу која је способна да брже и ефикасније реагује на изазове и оствари значајне резултате, који могу допринети друштвеном и економском развоју.

Упис у Регистар је добровољан. У Регистар се могу уписати иновативни субјекти, субјекти иновационе инфраструктуре и инвеститори у иновациону делатност.

Фонд за иновациону делатност позива све актере иновационог екосистема да се упишу и искористе све предности Регистра субјеката националног иновационог система.

Упис у Регистар субјеката националног иновационог система