Програм сарадње науке и привреде

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем креирања нових производа и услуга, са тржишним потенцијалом.

Програм сарадње науке и привреде

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне компаније из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.

Кроз овај Програм Фонд за иновациону делатност пружа финансијску подршку иновативним технолошким пројектима са јасном визијом развоја и дефинисаним пословним моделом и стратегијом комерцијализације.

Висина износа финансирања:

 • до 300.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране микро и малих компанија, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране средњих компанија

 • најмање 30% укупно одобреног буџета за пројекте предложене од стране микро и малих компанија, односно најмање 40% укупно одобреног буџета за пројекте предложене од стране средњих компанија, обезбеђује Подносилац Пријаве из других приватних извора независних од Фонда

* Минимум 30% средстава гранта (тј. суфинансирања које би Фонд доделио пројекту) мора бити опредељено у Буџету Пројекта као накнада за пројектне активности које спроводи научно-истраживачка организација (или организације) у оквиру конзорцијума.

Услови за конкурисање:

 • Конзорцијум сачињен од најмање једног микро, малог или средњег привредног друштва и најмање једне јавне научно-истраживачке институције које испуњавају услове прописане Приручником Програма сарадње науке и привреде;
 • Конзорцијум не може имати више од пет чланица.

Област/ сектор: пројекат може доћи из било које области науке и технологије и било ког индустријског сектора

Документација која се подноси приликом аплицирања:

 • Изјава Подносиоца Пријаве;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта;
 • Финансијска предвиђања (Очекивани приходи за наредних 5 година).
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (енг. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије главног особља које ће бити ангажовано на пројекту (максимум 5).
 • Финансијски извештаји Главног Подносиоца Пријаве за последњу применљиву годину.

Време реализације пројекта: до 24 месеца

Формуларе можете преузети на страни Документација - новембар 2021.

Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала и на енглеском језику.

Јавни позив: Затворен 

Контакт: cgs@inovacionifond.rs

Пријавите се!

                             


Програм сарадње науке и привреде осмишљен је у оквиру друге компоненте „Пројекта подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији“ који се финансира из средстава ЕУ ИПА 2013 и уз техничку помоћ Светске банке. Сама имплементација првог јавног позива за Програма сарадње науке и привреде финансира се из средстава ЕУ ИПА 2013 фондова у износу од 2,4 милиона евра и буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 1 милион евра (на основу Уговора о Директном гранту између Фонда и Министарства финансија, односно Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ).

Реализација другог и трећег јавног позива за Програм сарадње науке и привреде финансира се из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања (на основу споразума о зајму Републике Србије са Светском банком). 

Средства за финансирање Програма сарадње науке и привреде су обезбеђена из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину.

Средства за финансирање Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде су обезбеђена по основу Уговора о директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП кроз Претприступне фондове Европске уније за 2018. годину (ИПА 2018).