Резултати рада Фонда

Од почетка рада до данас, Фонда за иновациону делатност уложио је 51,2 милиона евра у развој иновација.

Програм раног развоја
Број пријава 1.571
Број подржаних пројеката 199
Укупна вредност пројеката (у €) 19.919.995
Износ одобрених средстава (у €) 14.841.545
Програм суфинансирања иновација
Број пријава 479
Број подржаних пројеката 61
Укупна вредност пројеката (у €) 24.702.489
Износ одобрених средстава (у €) 15.187.796
Програм сарадње науке и привреде
Број пријава 308
Број подржаних пројеката 57
Укупна вредност пројеката (у €) 21.384.667
Износ одобрених средстава (у €) 14.284.089
Иновациони ваучери
Број пријава 1.112
Број подржаних пројеката 921
Укупна вредност пројеката (у €) 6.446.124
Износ одобрених средстава (у €) 4.495.810
Програм трансфера технологије
Број пријава 36
Број подржаних пројеката 27
Укупна вредност пројеката (у €) 580.350
Износ одобрених средстава (у €) 580.350
Доказ концепта
Број пријава 521
Број подржаних пројеката 93
Укупна вредност пројеката (у €) 1.752.077
Износ одобрених средстава (у €) 1.752.077
Covid-19
Број пријава 229
Број подржаних пројеката 12
Укупна вредност пројеката (у €) 552.793
Износ одобрених средстава (у €) 468.907
Назив програма Број пријава Број подржаних пројеката Укупна вредност пројеката (у €) Износ одобрених средстава (у €)
Програм раног развоја 1.571 199 19.919.995 14.841.545
Програм суфинансирања иновација 479 61 24.702.489 15.187.796
Програм сарадње науке и привреде 308 57 21.384.667 14.284.089
Иновациони ваучери 1.112 921 6.446.124 4.495.810
Програм трансфера технологије 36 27 580.350 580.350
Доказ концепта 521 93 1.752.077 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
УКУПНО 4.256 1.370 75.338.495 51.610.574