Резултати рада Фонда

Од почетка рада до данас, Фонда за иновациону делатност уложио је 58,9 милиона евра у развој иновација.

Програм раног развоја
Број пријава 1.730
Број подржаних пројеката 220
Укупна вредност пројеката (у €) 22.357.337
Износ одобрених средстава (у €) 16.491.052
Програм суфинансирања иновација
Број пријава 528
Број подржаних пројеката 69
Укупна вредност пројеката (у €) 27.958.512
Износ одобрених средстава (у €) 17.460.737
Програм сарадње науке и привреде
Број пријава 348
Број подржаних пројеката 63
Укупна вредност пројеката (у €) 24.050.045
Износ одобрених средстава (у €) 16.056.127
Иновациони ваучери
Број пријава 1.112
Број подржаних пројеката 919
Укупна вредност пројеката (у €) 6.439.887
Износ одобрених средстава (у €) 4.492.067
Програм трансфера технологије
Број пријава 36
Број подржаних пројеката 27
Укупна вредност пројеката (у €) 580.350
Износ одобрених средстава (у €) 580.350
Доказ концепта
Број пријава 521
Број подржаних пројеката 93
Укупна вредност пројеката (у €) 1.752.077
Износ одобрених средстава (у €) 1.752.077
Covid-19
Број пријава 229
Број подржаних пројеката 12
Укупна вредност пројеката (у €) 552.793
Износ одобрених средстава (у €) 468.907
Паметни почетак
Број пријава 115
Број подржаних пројеката 27
Укупна вредност пројеката (у €) 964.381
Износ одобрених средстава (у €) 875.705
Катапулт
Број пријава 148
Број подржаних пројеката 19
Укупна вредност пројеката (у €) -
Износ одобрених средстава (у €) 710.000
Назив програма Број пријава Број подржаних пројеката Укупна вредност пројеката (у €) Износ одобрених средстава (у €)
Програм раног развоја 1.730 220 22.357.337 16.491.052
Програм суфинансирања иновација 528 69 27.958.512 17.460.737
Програм сарадње науке и привреде 348 63 24.050.045 16.056.127
Иновациони ваучери 1.112 919 6.439.887 4.492.067
Програм трансфера технологије 36 27 580.350 580.350
Доказ концепта 521 93 1.752.077 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
Паметни почетак 115 27 964.381 875.705
Катапулт 148 19 - 710.000
УКУПНО 4.767 1.449 84.655.382 58.887.022