Резултати рада Фонда

У табели су представљени резултати програма Фонда.

Програм раног развоја
Број пријава 1.730
Број подржаних пројеката 219
Укупна вредност пројеката (у €) 22.248.662
Износ одобрених средстава (у €) 16.415.352
Програм суфинансирања иновација
Број пријава 528
Број подржаних пројеката 69
Укупна вредност пројеката (у €) 27.958.242
Износ одобрених средстава (у €) 17.460.558
Програм сарадње науке и привреде
Број пријава 348
Број подржаних пројеката 62
Укупна вредност пројеката (у €) 23.623.827
Износ одобрених средстава (у €) 15.767.811
Иновациони ваучери
Број пријава 1.278
Број подржаних пројеката 1.072
Укупна вредност пројеката (у €) 7.903.887
Износ одобрених средстава (у €) 5.385.802
Програм трансфера технологије
Број пријава 83
Број подржаних пројеката 59
Укупна вредност пројеката (у €) 1.199.002
Износ одобрених средстава (у €) 1.199.002
Доказ концепта
Број пријава 521
Број подржаних пројеката 93
Укупна вредност пројеката (у €) 1.752.077
Износ одобрених средстава (у €) 1.752.077
Covid-19
Број пријава 229
Број подржаних пројеката 12
Укупна вредност пројеката (у €) 552.793
Износ одобрених средстава (у €) 468.907
Паметни почетак
Број пријава 115
Број подржаних пројеката 27
Укупна вредност пројеката (у €) 987.011
Износ одобрених средстава (у €) 898.751
Катапулт
Број пријава 289
Број подржаних пројеката 40
Укупна вредност пројеката (у €) 5.035.454
Износ одобрених средстава (у €) 2.732.460
Назив програма Број пријава Број подржаних пројеката Укупна вредност пројеката (у €) Износ одобрених средстава (у €)
Програм раног развоја 1.730 219 22.248.662 16.415.352
Програм суфинансирања иновација 528 69 27.958.242 17.460.558
Програм сарадње науке и привреде 348 62 23.623.827 15.767.811
Иновациони ваучери 1.278 1.072 7.903.887 5.385.802
Програм трансфера технологије 83 59 1.199.002 1.199.002
Доказ концепта 521 93 1.752.077 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
Паметни почетак 115 27 987.011 898.751
Катапулт 289 40 5.035.454 2.732.460
УКУПНО 5.121 1.653 91.260.955 62.080.720