Резултати рада Фонда

У табели су представљени резултати програма Фонда.

Програм раног развоја
Број пријава 1.863
Број подржаних пројеката 240
Укупна вредност пројеката (у €) 24.567.561
Износ одобрених средстава (у €) 17.984.984
Програм суфинансирања иновација
Број пријава 575
Број подржаних пројеката 77
Укупна вредност пројеката (у €) 31.536.293
Износ одобрених средстава (у €) 19.817.760
Програм сарадње науке и привреде
Број пријава 348
Број подржаних пројеката 63
Укупна вредност пројеката (у €) 24.073.922
Износ одобрених средстава (у €) 16.067.811
Иновациони ваучери
Број пријава 1.278
Број подржаних пројеката 1.072
Укупна вредност пројеката (у €) 7.903.887
Износ одобрених средстава (у €) 5.385.802
Програм трансфера технологије
Број пријава 96
Број подржаних пројеката 74
Укупна вредност пројеката (у €) 1.503.343
Износ одобрених средстава (у €) 1.503.343
Доказ концепта
Број пријава 521
Број подржаних пројеката 93
Укупна вредност пројеката (у €) 1.752.077
Износ одобрених средстава (у €) 1.752.077
Covid-19
Број пријава 229
Број подржаних пројеката 12
Укупна вредност пројеката (у €) 552.793
Износ одобрених средстава (у €) 468.907
Паметни почетак
Број пријава 226
Број подржаних пројеката 58
Укупна вредност пројеката (у €) 2.191.826
Износ одобрених средстава (у €) 1.988.263
Катапулт
Број пријава 289
Број подржаних пројеката 39
Укупна вредност пројеката (у €) 16.124.255
Износ одобрених средстава (у €) 4.875.281
Програм Serbia Ventures
Број пријава 5
Број подржаних пројеката 2
Укупна вредност пројеката (у €) 10.000.000
Износ одобрених средстава (у €) 10.000.000
Назив програма Број пријава Број подржаних пројеката Укупна вредност пројеката (у €) Износ одобрених средстава (у €)
Програм раног развоја 1.863 240 24.567.561 17.984.984
Програм суфинансирања иновација 575 77 31.536.293 19.817.760
Програм сарадње науке и привреде 348 63 24.073.922 16.067.811
Иновациони ваучери 1.278 1.072 7.903.887 5.385.802
Програм трансфера технологије 96 74 1.503.343 1.503.343
Доказ концепта 521 93 1.752.077 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
Паметни почетак 226 58 2.191.826 1.988.263
Катапулт 289 39 16.124.255 4.875.281
Програм Serbia Ventures 5 2 10.000.000 10.000.000
УКУПНО 5.430 1.730 120.205.957 79.844.228