Информатор о раду

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Информатор о раду Фонда за иновациону делатност је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 65/2010).

Информатор о раду можете преузети у doc. формату и PDF формат​.   


Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Преузмите образац 

Овлашћено лице за информације од јавног значаја Фонд за иновациону делатност је Мирјана Јањић, оперативни менаџер у Фонду за иновациону делатност, односно у његовом одсуству Ана Мојсиловић, самостални стручни саветник у Фонду за иновациону делатност.