Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања

          

Светска банка и Република Србија уговориле су зајам у износу од 89,5 милиона евра за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања (Serbia Competitiveness and Jobs Project), који се спроводи од краја марта 2016. године до 30. јуна 2019. године, односно након реструктирања до 30. јуна 2021. године.

Циљ овог Пројекта је побољшање ефикасности и координације одабраних јавних програма ради ублажавања ограничења за конкурентност и стварање радних места, укључујући улагања и промоцију извоза, иновација, активне мере запошљавања, посредовање на тржишту рада. Фокус је на делатностима које су идентификоване као кључни покретачи конкурентности привреде и стварања радних места, а међу њима истакнуто место припада иновационим делатностима.

Активности Пројекта углавном су усмерене ка областима у којима Влада троши знатне ресурсе и где постоји потенцијал да они буду боље искоришћени. Активности на Пројекту спроводе као главни корисници Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике који је и главни координатор Пројекта.

Кроз поткомпоненту за Подршку иновативности привреде и поткомпоненту за Поспешивање трансфера и комерцијализације технологија, Споразумом о зајму Република Србија се обавезала да обезбеди средства (преко раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и то за:

  • подршку активностима Фонда за иновациону делатност, односно обезбеђивање оперативног буџета Фонда: најмање по 0,72 милиона евра за 2016. годину, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину;
  • подршку програму грантова за суфинансирање иновација, коришћењем успостављеног процеса међународне рецензије и независне Експертске комисије: најмање по 2,7 милиона евра за 2016. и 2017. годину (финансирање Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација), односно најмање по 4  милиона евра за 2018, 2019. и 2020. годину  (финансирање Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и других програма - Програма сарадње науке и привреде, Центра за технолошки трансфер (централне Канцеларије за трансфер технологије) и Програма ваучера за иновације (иновациони ваучери);
  • Подршка, односно финансирање операција и услуга Центра за технолошки трансфер (централне Канцеларије за трансфер технологије) у оквиру Фонда: најмање 0,9 милиона евра за 2017. годину и најмање 0,9 милиона евра за 2018. годину.

Више информација о пројекту на https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P152104