ОБАВЕШТЕЊЕ

Обратите пажњу да је приручник за Програм сарадње науке и привреде верзија 6.1 ажуриран у јануару 2022. године како би се додатно појаснила правила Програма у секцији 2.1. ПОДОБНОСТ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ, по којима Подносилац Пријаве није подобан. Ова верзија приручника замењује претходну.

 • Приручник за Програм сарадње науке и привреде, 6.1 ажуриран јануара 2022
 • CGS - Business Plan, November 2021
 • Буџет пројекта за Програм сарадње науке и привреде, 6.1 ажуриран јануара 2022
 • Презентација пројекта за Програм сарадње науке и привреде, новембар 2021
 • CGS - Financial Forecast, November 2021
 • Смернице за процену пројеката, 6.1 ажуриране јануара 2022
 • CGS - Environmental Management Plan, November 2021
 • CGS - Application Content Checklist, November 2021
 • CGS - Environmental Screening Questionnaire, November 2021
 • CGS - Applicant Guidelines for Environmental Screening Questionnaire, November 2021
 • Environmental and social management framework, November 2021