Mastering Innovation

Фонд за иновациону делатност, у конзорцијуму са још 14 партнера из Србије, Немачке, Грчке, Аустрије и Словеније, учествује у реализацији Темпус пројекта Европске уније под називом „Савладавање иновација у Србији кроз развој и примену наставних програма међудисциплинарних последипломских студија из управљања иновацијама” (Mastering Innovation in Serbia through Development and Implementation of Interdisciplinary Post-Graduate Curricula in Innovation Management - MAIN).

Циљ овог пројекта је јачање иновативних капацитета Србије кроз модернизацију високог образовања у Србији и обезбеђивање квалитетних људских ресурса. Кроз пројекат се развија и реализује међудисциплинарни студијски програм у области управљања иновацијама, који ће бити реализован на мастер и докторском степену студија, а организовани су и образовни семинари за све заинтересоване стручњаке из области.

Пројекат је реализован у периоду од 2013. до 2017. године. 

Више информација на: http://www.main.uns.ac.rs/