Истекао рок за пријаву иновативних пројеката предузећа


31.08.2020

Јавни позив за подношење предлога иновативних пројеката предузећа за Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација је затворен данас, 31. августа у 15 часова.

Тим Фонда за иновациону делатност ће у наредном периоду радити на провери подобности пристиглих пријава. Сви пројекти који испуне услове подобности биће упућени на међународну независну процену коју спроводе технички рецензенти и петочлана Eкспертска комисија.

Након прве фазе процене, најквалитетнији пројекти добиће прилику да уживо презентују своје иновације пред Експертском комисијом, после чега се доноси коначна одлука о финансирању на основу квалитета пројеката и расположивих средстава опредељених за јавни позив. Одлука о ужем избору очекује се крајем октобра, док се финализација поступка коначног избора пројеката за финансирање очекује крајем новембра 2020. године.

За овај јавни позив обезбеђена су средства у износу од шест милиона евра у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (по основу Споразума о зајму између Републике Србије и Светске банке).