Нова машина за сетву у једном пролазу


13.07.2015

Компанија Srma-Zip из Сивца (Кула) развила је више прототипова Комбиноване ратарске машине (за класичне плугове и плугове обртаче), која после само једног преласка преко њиве оре њиву, ситни земљу, равна и стабилизује подлогу, разбацује минерално ђубриво и обавља сетву. Овај производ омогућава уштеду енергије, радно време и трошкове за обраду земљишта.

Након пажљиве анализе начина обраде земљишта у ратарству, иноватор Станко Мандић, дошао је на идеју како да умањи велике трошкове производње ратарских култура. Уз финасирање кроз Програм раног развоја Фонда за иновациону делатност, господин Мандић је развио ново техничко решење кроз Комбиновану ратарску машину, чији склопови и елементи троше мало енергије, а могуће их је све упарити са плугом. Овим начином је искључено вишеструко кретање трактора по орању, чиме се добија обрада и сетва уз најмањи утрошак енергије. Машина је патентирана у Србији и заштићена у Европском патентном заводу.

Тестирањем Комбиноване ратарске машине у реалним условима на земљишту остварују се уштеде од око 100 евра и значајно се увећева принос по 1 ха обрађене површине у односу на класичну обраду земљишта. Пројектована рачуница показује да се коришћењем машине за обраду 100 ха земљишта остварује уштеда у висини трошкова једне сезоне рада. Пројектована рачуница показује да се машина исплати за једну сезону рада, узимајући у обзир уштеде на трошковима (100евра/ха) и повећан принос (100евра/ха).

„Иновативност нашег производа је у томе што се употребом Комбиноване ратарске машине постиже уштеда и повећава принос ратарских култура, за разлику од традиционалног начина обраде земљишта и редуковане обраде.”, рекао је Станко Мандић, директор Srma-Zip компаније. Он је додао: „Наш пројекат подржан је од стране стручњака са Пољопривредног факултета у Новом Саду, и написана је студија изводљивости под насловом „Развој комбинованог тракторског система за обраду земљишта у једном проходу. Такође, Иновациони центар Машинског факултета у Београду дао је подршку пројекту: израдом техничке документације за серијску производњу Комбинованих ратарских машина.”

За Комбиновану машину постоји интересовање компанија из разних делова света – Велике Британије, САД, Индије, Аустрије, Чешке и Словачке, али према речима господина Мандића овај пројекат пре свега заслужује озбиљну пажњу наше државе за потенцијал који пружа за развој индустрије, пољопривреде, запошљавања и извоза готових производа.