Sastav Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za inovacionu delatnost

Sastav Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za inovacionu delatnost

Saznajte više

Organi Fonda za inovacionu delatnost su Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor.

Upravni odbor Fonda za inovacionu delatnost 

Upravni odbor ima pet članova (predsednika i četiri člana), koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na period od četiri godine​. 

Predsednik Upravnog odbora:

  • prof. dr Dejan Ilić, doktor fizičke hemije

Članovi Upravnog odbora:

  • Jelena Grubačić, savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Dr Marija Gnjatović, naučni saradnik, INEP Institut za primenu nuklearne energije
  • Branka Sarić, pomoćnik direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
  • Milena Kostadinović, operativni menadžer u Fondu za inovacionu delatnost

Nadzorni odbor Fonda za inovacionu delatnost

Nadzorni odbor ima tri člana (predsednika i dva člana), koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na period od četiri godine​. 

Predsednik Nadzornog odbora:

  • Saša Dulić, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija

Članovi Nadzornog odbora:

  • Nikoleta Ilić, profesor ruskog jezika
  • Aleksandra Benković, diplomirani menadžer