Резултати рада Фонда

Од почетка рада до данас, кроз програме Фонда, подржано је 695 иновативни пројекат са нешто више од 24 милиона евра.

Програм раног развоја
Број пријава 762
Број подржаних пројеката 98
Укупна вредност пројеката (у €) 8.905.085
Износ одобрених средстава (у €) 7.317.777
Програм суфинансирања иновација
Број пријава 366
Број подржаних пројеката 36
Укупна вредност пројеката (у €) 13.354.416
Износ одобрених средстава (у €) 8.382.527
Програм сарадње науке и привреде
Број пријава 163
Број подржаних пројеката 23
Укупна вредност пројеката (у €) 7.874.738
Износ одобрених средстава (у €) 5.249.477
Иновациони ваучери
Број пријава 614
Број подржаних пројеката 514
Укупна вредност пројеката (у €) 3.196.019
Износ одобрених средстава (у €) 2.681.839
Програм трансфера технологије
Број пријава 33
Број подржаних пројеката 24
Укупна вредност пројеката (у €) -
Износ одобрених средстава (у €) 470.350
Доказ концепта
Број пријава 269
Број подржаних пројеката 26
Укупна вредност пројеката (у €) -
Износ одобрених средстава (у €) 481.665
Назив програма Број пријава Број подржаних пројеката Укупна вредност пројеката (у €) Износ одобрених средстава (у €)
Програм раног развоја 762 98 8.905.085 7.317.777
Програм суфинансирања иновација 366 36 13.354.416 8.382.527
Програм сарадње науке и привреде 163 23 7.874.738 5.249.477
Иновациони ваучери 614 514 3.196.019 2.681.839
Програм трансфера технологије 33 24 - 470.350
Доказ концепта 269 26 - 481.665
УКУПНО 2.207 721 33.330.258 24.583.635