Резултати рада Фонда

Од почетка рада до данас, кроз програме Фонда, подржано је 955 иновативних пројеката са нешто више од 31 милион евра.

Програм раног развоја
Број пријава 942
Број подржаних пројеката 120
Укупна вредност пројеката (у €) 11.167.912
Износ одобрених средстава (у €) 8.887.275
Програм суфинансирања иновација
Број пријава 366
Број подржаних пројеката 36
Укупна вредност пројеката (у €) 13.334.416
Износ одобрених средстава (у €) 8.382.527
Програм сарадње науке и привреде
Број пријава 217
Број подржаних пројеката 36
Укупна вредност пројеката (у €) 13.195.063
Износ одобрених средстава (у €) 8.676.555
Иновациони ваучери
Број пријава 747
Број подржаних пројеката 633
Укупна вредност пројеката (у €) 4.207.124
Износ одобрених средстава (у €) 3.181.398
Програм трансфера технологије
Број пријава 36
Број подржаних пројеката 25
Укупна вредност пројеката (у €) -
Износ одобрених средстава (у €) 540.350
Доказ концепта
Број пријава 521
Број подржаних пројеката 93
Укупна вредност пројеката (у €) -
Износ одобрених средстава (у €) 1.752.077
Covid-19
Број пријава 229
Број подржаних пројеката 12
Укупна вредност пројеката (у €) 552.793
Износ одобрених средстава (у €) 468.907
Назив програма Број пријава Број подржаних пројеката Укупна вредност пројеката (у €) Износ одобрених средстава (у €)
Програм раног развоја 942 120 11.167.912 8.887.275
Програм суфинансирања иновација 366 36 13.334.416 8.382.527
Програм сарадње науке и привреде 217 36 13.195.063 8.676.555
Иновациони ваучери 747 633 4.207.124 3.181.398
Програм трансфера технологије 36 25 - 540.350
Доказ концепта 521 93 - 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
УКУПНО 3.058 955 42.457.308 31.889.089