Повећање иновационих капацитета и раста MСП

        

Уговором о директном гранту - Повећање иновационих капацитета и раста малих и средњих предузећа, који је потписан између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније) обезбеђена су средства за наставак спровођења Програма раног развоја,  Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде.

Укупна вредност Уговора о Директном гранту износи 26 милиона евра, од чега 16 милиона евра из Претприступних фондова Европске уније за 2019. годину (ИПА 2019) и 10 милиона евра из буџета Републике Србије, са раздела Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Износ опредељен за финансирање одобрених пројеката у оквиру програма подршке, финансираних у оквиру овог Уговора о Директном гранту износи 20,6 милиона евра.

Уговор о Директном гранту ће се спроводити по индиректном систему управљања преко CFCU.