Резултати рада Фонда

У табели су представљени резултати програма Фонда.

Програм раног развоја
Број пријава 2.044
Број подржаних пројеката 267
Укупна вредност пројеката (у €) 28.758.813
Износ одобрених средстава (у €) 20.875.987
Програм суфинансирања иновација
Број пријава 637
Број подржаних пројеката 85
Укупна вредност пројеката (у €) 37.507.219
Износ одобрених средстава (у €) 23.602.777
Програм сарадње науке и привреде
Број пријава 389
Број подржаних пројеката 69
Укупна вредност пројеката (у €) 28.403.800
Износ одобрених средстава (у €) 19.044.338
Иновациони ваучери
Број пријава 1.278
Број подржаних пројеката 1.063
Укупна вредност пројеката (у €) 7.641.315
Износ одобрених средстава (у €) 5.212.172
Програм трансфера технологије
Број пријава 97
Број подржаних пројеката 77
Укупна вредност пројеката (у €) 1.564.374
Износ одобрених средстава (у €) 1.564.374
Доказ концепта
Број пријава 521
Број подржаних пројеката 93
Укупна вредност пројеката (у €) 1.752.077
Износ одобрених средстава (у €) 1.752.077
Covid-19
Број пријава 229
Број подржаних пројеката 12
Укупна вредност пројеката (у €) 552.793
Износ одобрених средстава (у €) 468.907
Паметни почетак
Број пријава 226
Број подржаних пројеката 58
Укупна вредност пројеката (у €) 2.191.826
Износ одобрених средстава (у €) 1.988.263
Катапулт
Број пријава 403
Број подржаних пројеката 62
Укупна вредност пројеката (у €) 20.422.193
Износ одобрених средстава (у €) 7.490.411
Програм Serbia Ventures
Број пријава 5
Број подржаних пројеката 2
Укупна вредност пројеката (у €) 10.000.000
Износ одобрених средстава (у €) 10.000.000
Програм Serbia Ventures Biotech
Број пријава 6
Број подржаних пројеката 1
Укупна вредност пројеката (у €) 5.000.000
Износ одобрених средстава (у €) 5.000.000
Подизање капацитета регионалних стартап центара
Број пријава 23
Број подржаних пројеката 23
Укупна вредност пројеката (у €) 980.307
Износ одобрених средстава (у €) 980.307
Назив програма Број пријава Број подржаних пројеката Укупна вредност пројеката (у €) Износ одобрених средстава (у €)
Програм раног развоја 2.044 267 28.758.813 20.875.987
Програм суфинансирања иновација 637 85 37.507.219 23.602.777
Програм сарадње науке и привреде 389 69 28.403.800 19.044.338
Иновациони ваучери 1.278 1.063 7.641.315 5.212.172
Програм трансфера технологије 97 77 1.564.374 1.564.374
Доказ концепта 521 93 1.752.077 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
Паметни почетак 226 58 2.191.826 1.988.263
Катапулт 403 62 20.422.193 7.490.411
Програм Serbia Ventures 5 2 10.000.000 10.000.000
Програм Serbia Ventures Biotech 6 1 5.000.000 5.000.000
Подизање капацитета регионалних стартап центара 23 23 980.307 980.307
УКУПНО 5.858 1.812 144.774.717 97.979.613