Програм Serbia Ventures - Biotech

Програм је дизајниран да подстакне приватне инвеститоре, појединце високе нето вредности и институције да се упусте у финансирање стартапа са високим потенцијалом за раст, који развијају производе и услуге у циљу решавања глобалних изазова из области биотехнологије.

Serbia Ventures - Biotech

Програм је дизајниран да подстакне приватне инвеститоре, појединце и институције да се активно укључе у финансирање биотехнолошких стартапа са високим потенцијалом за раст тако што ће основати фонд предузетничког капитала у Србији. Кроз овај програм, Фонд за иновациону делатност ће инвестирати у фонд предузетничког капитала у Србији у улози ограниченог партнера и помоћи да се створи значајан тржишни ефекат на иновациони екосистем у Србији.

Износ финансирања:

 • До 5,000,000 ЕУР, уз обавезни предуслов да је изабрани фонд предузетничког капитала већ прикупио или да је прибавио намере својих ограничених партнера/инвеститора да ће прикупити најмање 3,000.000 ЕУР у првој рунди финансирања, у року од 12 месеци од добијања лиценце од Комисије за хартије од вредности.  

Услови подобности:

 •  Друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско друштво регистровано у АПР-у, или као ДЗУАИФ лиценцирано од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије
 • У већинском приватном власништву;
 • У којима је учешће генералних партнера кроз друштво за управљање најмање 1% укупног капитала фонда.

Подносилац Пријаве може да добије средства од Фонда тек након што постане у потпуности регистрован и лиценциран од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије и АПР-а као правно лице регистровано посебно за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима) и потом региструје Фонд предузетничког капитала (алтернативни инвестициони фонд) у Србији и добије одговарајућу лиценцу у складу са захтевима прописаним од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије и другим важећим прописима.

Области науке и технологије/индустријски сектор: Будући фонд предузетничког капитала мора да инвестира искључиво у стартапе који се директно или индиректно баве развојем производа или услуга из домена биотехнологије (нпр. биоинформатика, технологије које укључују биосензоре, биомаркере, медицинска средства у вези са биотехнологијом...)

Трајање инвестиције Фонда за иновациону делатност: 10 година са опцијом продужења трајања у складу са правилима за пословање самог фонда предузетничког капитала и споразума са ограниченим партнерима

Документација која се мора доставити у Пријави:

 • Изјава подносиоца пријаве (потписана) 
 • Бизнис план, достављен у слободном формату на енглеском језику, који би иделано требало да буде обима до 25 страница А4 формата и мора да садржи:
  • Руководећи тим фонда предузетничког капитала (укључујући профиле, искуства, акционаре, правну/управљачку структуру). Руководећи тим мора имати једног кључног члана који поседује искуство из области биотехнологије и који мора бити члан инвестиционе комисије фонда са правом гласа;
  • Резултати управљачког тима (ако постоје, или оправдање тимских способности и ресурса који ће осигурати успешно функционисање предложеног фонда предузетничког капитала); 
  • Преглед тржишта и мапирање сектора високог потенцијала и/или могућих инвестиционих прилика;
  • Стратегију алокације капитала (укључујући величину фонда, релевантне временске оквире улагања и продаје, сегментацију циљног тржишта, циљне подсекторе, прогнозу динамике могућих инвестиционих прилика и демонстрацију способности проналажења и прибављања висококвалитетних инвестиционих прилика, итд.);
  • Кључни услови (укључујући управљачку накнаду, учешће у добити, минималну стопу приноса, циљану интерну стопу повраћаја, подстицаје, ликвидацију, итд.). 

У тренутку пријављивања за Програм, Подносилац Пријаве није у обавези да буде лиценциран од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије.

Јавни позив: Затворен

Пријаве морају бити достављене путем Фондов портала на енглеском језику: ПРИЈАВА

Контакт: serbiaventures@inovacionifond.rs