TAFTIE

Фонд за иновациону делатност је чланица Европског удружења иновационих агенција (TAFTIE) од 2013. године. TAFTIE је место размене знања и искустава иновационих агенција у вези са имплементацијом програма за истраживање, развој и иновације.

Чланови TAFTIE су 30 организацијa (иновационих агенција) из 28 земаља. Кроз састанке и експертске радне групе које се баве одређеном тематиком, агенције размењују своја искуства и знања, упоређују постојећу праксу у имплементацији различитих облика подршке, те креирају добре праксе с циљем побољшања своје продуктивности.

У оквиру TAFTIE, постоји и Академија која организује обуке за запослене у иновационим агенцијама кроз семинаре, радионице и webinare и служе за дисеминацију знања које се генерише кроз експертске радне групе.

TAFTIE Карактеризација институција која се баве подршком иновација