GovTech

GovTech програм има за циљ да подстакне јавни сектор да користи иновативно технолошка решења у пружању услуга и у свом пословању, те да на тај начин убрза дигиталну трансформацију јавног сектора и „отвори врата“ дисруптивним технологијама. Овим приступом у модернизацији јавног сектора промовише се једноставна, ефикасна и транспарентна државна администрација са фокусом на грађанe. Један од начина у овом приступу је сарадња јавног сектора са иновативним субјектима, који користећи податке, дисруптивне технологије и иновативне методологије, креирају производе и услуге којима се решавају изазови у јавном сектору.

GovTech програм спроводи се кроз две фазе:

 • Прва фаза: Субјекти јавног сектора подносе пријаве у којима кандидују проблеме, односно изазове са којима се суочавају, а за које на тржишту није доступно адекватно решење. Резултат прве фазе је листа одобрених изазова јавног сектора за које ће се у другој фази тражити иновативно решење.
 • Друга фаза: Иновативни субјекти и научноистраживачке организације подносе пријаве са иновативним решењима за изазове јавног сектора, изабране у првој фази програма.

Током управо завршене прве фазе програма јавни субјекти кандидовали су укупно 54 изазова, од којих је Комисија изабрала 24 за које ће се решења тражити током друге фазе програма и налазе се у оквиру Листе изазова.

Износ средстава

За реализацију GovTech програма обезбеђено је 150.000.000 динара из буџета Републике Србије. Средства су намењена за финансирање решавања изазова који буду изабрани у првој фази програма, а максимални износ финансирања који Фонд може доделити по једном решењу је:

 • до 14.000.000 динара (~120.000 евра) за развој новог решења које не постоји на тржишту, и
 • до 7.000.000 динара (~60.000 евра) за адаптацију постојећег решења према потребама Јавног субјекта.

Ко може да се пријави?

 • микро, мало или средње привредно друштво у већинском приватном власништву, основано у Србији, или
 • научноистраживачка организација акредитоване од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација за научно-истраживачку делатност. Листа акредитованих научноистраживачких организација је доступна на линку

Документација која се подноси приликом пријаве:

 • Предлог решења;
 • Попуњена и потписана Изјава Подносиоца пријаве;
 • Попуњен Буџет;
 • Презентација решења у слободном формату, сачињена на основу инструкција;
 • Попуњен Упитник о процени утицаја на животну средину (енг. Environmental Screening Questionnaire - ESQ);
 • Биографије кључних чланова тима који ће бити ангажовани на решавању изазова (максимум 5, у слободној форми).

Пријаве решења за изазове подносе се путем Фондовог портала за пријаву путем линка.

Документацију за пријаву можете преузети на страници Документација.

Јавни позив за другу фазу Програма доступан је на линку.

Јавни позив: Затворен

Контакт: govtech@inovacionifond.rs