Програм раног развоја

Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту.

Програм раног развоја

Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Програм је осмишљен са намером да подржи опстанак предузећа током критичне фазе истраживања и развоја и омогући развијање пословних капацитета помоћу којих ће своје иновације пласирати на тржиште..

Висина износа финансирања:

• до 120.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта

• најмање 30% одобреног буџета пројекта обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда

Услови за конкурисање:

• Mикро или мало привредно друштво у већинском приватном и већинском власништву резидената Републике Србије основано у Србији и не старије од десет (10) година у тренутку подношења Пријаве;

Област/сектор: Пројекат може бити из било које области науке и технологије и било ког индустријског сектор.

Време реализације пројекта: до 12 месеци

Документација која се подноси приликом аплицирања:

• Изјава Подносиоца пријаве;

• Пословни план

• Буџет пројекта

• Презентација пројекта

• Упитник о процени утицаја на животну средину (ESQ)

• Биографије кључних чланова пројектног тима ангажованог на пројекту (максимум 5, у слободној форми, на енглеском језику);

• Финансијски извештаји за последњу годину (уколико је примењиво)

Формуларе можете преузети на страни Документација - децембар 2023.

Јавни позив је доступан на линку.

Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала и на енглеском језику.

Јавни позив: Затворен

Контакт: minigrants@inovacionifond.rs

 


У периоду између 2011. и 2016. године, Фонд је имплементирао Пројекат подршке иновацијама у Србији, који је финансиран кроз Претприступне фондове Европске уније за 2011. годину (ИПА 2011), а администриран од стране Светске банке, у оквиру кога су креирана и реализована два пилот програма - Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација – чији циљ је да подрже иновативне стартапе и постојећа мала и средња предузећа у Србији.

Од 2017. године финансирање за спровођење Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација обезбеђено је из буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавање (на основу споразума о зајму са Светском банком).

Средства за финансирање Програма раног развоја су обезбеђена по основу Уговор о Директном гранту - Развој нових производа и услуга од стране МСП кроз комерцијализацију истраживања, кроз Претприступне фондове Европске уније за 2014. годину (ИПА 2014).

Средства за финансирање Програма раног развоја су обезбеђена из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину.

Средства за финансирање Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде су обезбеђена по основу Уговора о директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП кроз Претприступне фондове Европске уније за 2018. годину (ИПА 2018).

Средства за финансирање Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде су обезбеђена по основу Уговора о директном гранту - Повећање иновационих капацитета и раста малих и средњих предузећа кроз Претприступне фондове Европске уније за 2019. годину (ИПА 2019).