ПРОГРАМ SERBIA VENTURES

Програм је дизајниран да подстакне приватне инвеститоре, појединце високе нето вредности и институције да се упусте у финансирање стартапа са високим потенцијалом за раст тако што ће основати фондове предузетничког капитала у Србији.

Serbia Ventures

Програм је дизајниран да подстакне приватне инвеститоре, појединце високе нето вредности и институције да се упусте у финансирање стартапа са високим потенцијалом за раст тако што ће основати фондове предузетничког капитала у Србији. Кроз овај програм, Фонд за иновациону делатност ће инвестирати у новоосноване фондове предузетничког капитала у Србији у улози ограниченог партнера и помоћи овим фондовима да створе значајан тржишни ефекат на иновациони екосистем у Србији.

Износ финансирања:

 • До 5,000,000 ЕУР по појединачном фонду предузетничког капитала, уз обавезни предуслов да је изабрани фонд предузетничког капитала већ прикупио или да је прибавио намере својих ограничених партнера/инвеститора да ће прикупити најмање исти износ капитала у року од 12 месеци од првог затварања рунде финансирања

Услови подобности:

 • Друштво са ограниченом одговорношћу уредно основано у Србији и уписано у АПРу
 • У већинском приватном власништву

Подносилац Пријаве може да добије средства од Фонда тек након што постане у потпуности регистрован и лиценциран од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије и АПР-а као правно лице регистровано посебно за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима) и потом региструје Фонд предузетничког капитала (алтернативни инвестициони фонд) у Србији и добије одговарајућу лиценцу у складу са захтевима прописаним од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије и другим важећим законским захтевима.

Области науке и технологије/индустријски сектор: Пријаве могу доћи из било које области науке и технологије и могу припадати било ком индустријском сектору.

Трајање инвестиције Фонда за иновациону делатност:  није унапред одређено, може се начелно кретати између 96 и 144 месеца и биће директно договорено између Фонда и Добитника финансирања

Документација која се мора доставити у Пријави:

 • Изјава подносиоца пријаве (потписана електронски директно на порталу)
 • Бизнис план, достављен у слободном формату на енглеском језику, који би иделано требало да буде обима до 25 страница А4 формата и мора да садржи:
  • Руководећи тим фонда предузетничког капитала (укључујући профиле, искуства, акционаре, правну/управљачку структуру);
  • Претходно успешно искуство руководећег тима (ако постоји, или оправдање меких или тврдих вештина и ресурса тима који би обезбедили успешну имплементацију предложеног фонда предузетничког капитала);
  • Преглед тржишта и мапирање сектора високог потенцијала и/или могућих инвестиционих прилика;
  • Стратегију алокације капитала (укључујући величину фонда, релевантне временске оквире улагања и продаје, сегментацију циљног тржишта, циљне секторе, прогнозу динамике могућих инвестиционих прилика и демонстрацију способности проналажења и прибављања висококвалитетних инвестиционих прилика, итд.);
  • Кључне услови (укључујући накнаду за управљање, пренесену камату, минималну стопу приноса, циљну унутрашњу стопе повраћаја на инвестицију, подстицаје, затварање фонда, итд.)

У тренутку пријављивања за Програм, Подносилац Пријаве није у обавези да буде лиценциран од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије.

Јавни позив: Затворен

Пријаве морају бити достављене кроз Фондов online portal на енглеском језику.

Контакт: serbiaventures@inovacionifond.rs