Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП

Уговором о директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП, који је потписан између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније) обезбеђена су средства за наставак спровођења Програма раног развојаПрограма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде.

Укупна вредност Уговора о Директном гранту износи 20 милиона евра, од чега 15 милиона евра из Претприступних фондова Европске уније за 2018. годину (ИПА 2018) и 5 милиона евра из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Износ опредељен за финансирање одобрених пројеката у оквиру Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде, финансираних у оквиру овог Уговора о Директном гранту износи 18 милиона евра.

***

Током имплементације Пројекта Фонд за иновациону делатност је спровео три јавна позива за развој иновативних производа, услуга и технологија у оквиру Програма раног развоја, Програма суфиансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде.

Први јавни позив вредан 9 милиона евра је био отворен од 5. јула до 15. септембра 2021. године. На расписани позив за сва три програма подршке поднето је укупно 223 предлога пројеката. Фонд је на основу процене независнe експертске комисије одобрио финансирање за 54 иновативна пројекта предузећа. Преглед одобрених иновативних пројеката за финансирање – саопштење за медије.

Други јавни позив вредан 6 милиона евра је био отворен од 30. новембра 2021. године до 15. марта 2022. године. На расписани позив за сва три програма подршке поднето је укупно 248 пријаве. Фонд је на основу процене независнe експертске комисије одобрио финансирање за 38 иновативних пројеката предузећа. Преглед одобрених иновативних пројеката за финансирање – саопштење за медије.

Трећи јавни позив вредан 3,2 милиона евра за Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација je био отворен од 15. септембра до 15. новембра 2022. године. На расписани јавни позив поднето је укупно 188 предлога пројеката. Фонд је на основу процене независнe експертске комисије одобрио финансирање за 27 иновативних пројеката предузећа. Преглед одобрених иновативних пројеката за финансирање – саопштење за медије.

Фото галерија

Видео материјал - Успешне приче