Акти

На овој страни су објављени акти који се односе на пословање Фонда.

 • Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године
 • Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године
 • Стратегија развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године
 • Закон о иновационој делатности
 • Статут
 • Правилник о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 • Правилник Фонда за иновациону делатност о правилима за доделу државне помоћи
 • Акт о процедурама за избор независних међународних стручних консултаната за поступке реализације програма финансирања Фонда
 • Политика родне равноправности
 • Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке